Kommunerne vil spare en kvart milliard på veje

Kommunerne har i år underbudgetteret vejvedligeholdelse med en kvart milliard kr., viser analyse fra organisationen Handel, Transport og Service. Men kommunernes formand for teknikområdet forventer store effektiviseringsgevinster og afviser derfor, at der er et problem.

Danske trafikanter kommer om få år til at opleve et stigende antal ujævne og hullede kommuneveje og cykelstier. Det mener organisationen Handel Transport og Service (HTS), der på baggrund af dugfriske tal fra Danmarks Statistik har analyseret sig frem til, at landets kommuner i år har underfinansieret budgetterne for vejvedligeholdelse med en kvart milliard kr.

HTS anklager kommunerne for at have gennemført massive besparelser på vejområdet i ly af strukturreformen. Præcist som mange organisationer, virksomheder og politiske partier forudsagde, da kommunalreformen blev behandlet i Folketinget.

Ifølge HTS-analysen burde kommunerne have afsat i alt 300 mio. kr. ekstra her i 2007 som en direkte konsekvens af, at kommunerne har overtaget 7.550 kilometer veje fra de nu nedlagte amter. Men reelt er budgetterne til vejvedligeholdelse kun udvidet med cirka 46 mio. kr., oplyser HTS' erhvervspolitiske direktør Michael Svane.

»Analysen viser klokkeklart, at der mangler penge på det her område, og at de nye kommuner ikke tager opgaven med vejvedligeholdelse alvorligt. De har prioriteret skoler og socialområdet højere, men det er en kortsigtet gevinst. Jo dårligere man er til at vedligeholde vejkapitalen, des større bliver efterslæbet. Spørg bare transportministeren, om han ikke kender til det fra jernbaneområdet,« siger Michael Svane.

Uansvarlige kommuner
Han kalder det uansvarligt, at kommunalbestyrelserne ikke har fået øjnene op for, at en god og velfungerende infrastruktur får en stadig større betydning, når der skal tiltrækkes nye arbejdspladser, og eksisterende skal fastholdes.

»Kommunerne bør være klar over omfanget af deres forpligtelser. Ellers er der stor risiko for, at vi veksler gode amtsveje til dårlige kommuneveje,« siger Michael Svane.

Men så galt kommer det ikke til gå, lyder budskabet fra Kommunernes Landsforening (KL). Ifølge formanden for KLs teknik- og miljøudvalg, Bjørn Dahl (V), kan de nye og større kommuner opnå effektiviseringsgevinster som følge af stordriftsfordele.

»Arbejdet kan organiseres på en helt anden og mere effektiv måde, men jeg kan da ikke helt afvise, at man i X-købing Kommune har været for stram, da man lagde budget. Men hvis borgerne generelt om to-tre år oplever dårlige veje, så kan jeg forsikre dig for, at de vil klage. Og ingen ansvarlig politiker vil sidde det overhørigt,« siger Bjørn Dahl. Han kalder det et postulat, at danske veje er dårligt vedligeholdt.

»Selvfølgelig kan man finde en vej med buler og huller i. Men set i en international sammenhæng mener jeg ikke, vi har noget at skamme os over i Danmark. Vi kan jo heller ikke bare spare på fru Jensens hjemmehjælp for at belægge vores veje med bladguld,« siger formanden for KLs teknik- og miljøudvalg, Bjørn Dahl.

Mangler forståelse
Rådmand i Århus, Peter Thyssen (R) siger, at ingen endnu har et præcist overblik over, om kompensationen for amtsvejene holder.

»Det er korrekt, at der har været et efterslæb på vejvedligeholdelse i flere år. Det er generelt svært at få midler til infrastruktur, fordi man mangler forståelse for, hvad vedligeholdelse og vejudbygning koster,« siger Peter Thyssen.

Formanden for Folketingets Trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen (V) bekræfter, at der er lagt op til, at de nye kommuner kan opnå stordriftsfordele, når de udbyder vejvedligeholdselse. Han mener også, at kommunerne har overtaget amtsveje, der er nyrenoverede og i tip-top stand.

»Det handler om at få mest ud af de kroner, man anvender. Men når det er sagt, vil jeg tilføje, at jeg personligt vil følge området meget nøje. Jeg vil ikke have, at trafikanterne kommer til at opleve en dårligere vejservice end den, amterne stod for,« siger Flemming Damgaard Larsen.