Kommuner forventer færre ansatte til børn og ældre næste år

Halvdelen af landets kommuner forventer at må skære i serviceniveauet på børne- og ældreområdet næste år, viser ny undersøgelse. Nulvækstpolitikken har desværre sejret, mener FOAs formand.

Der bliver færre ansatte ude i kommunerne til at tage sig af børnene og de ældre til næste år. Således forventer 43 procent af landets kommuner, at antallet af ansatte vil falde i 2016. Kun fire procent af kommunerne tror, at antallet vil stige. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for FOA.

Nedskæringerne skyldes især det såkaldte omprioriteringsbidrag, som blev aftalt mellem regeringen og kommunerne i økonomiaftalen for 2016. Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunernes serviceudgifter bliver beskåret med 500 millioner kroner til næste år og endnu mere de følgende år. Og det kan ikke gøres uden at forringe servicen og skære ned i antallet af medarbejdere, forklarer de økonomiansvarlige i kommunerne i undersøgelsen.

FOAs formand, Dennis Kristensen, er forarget.

»Besparelserne vil ramme børnene, de ældre og de udsatte grupper, som jo er de store udgiftsposter på kommunernes budgetter. Det er brandærgerligt, at vi har en politisk diskussion om, at der skal gøres mere for velfærden, og så er virkelighedens verden, at kommunerne er tvunget til at skære ned på indsatsen for de svageste i samfundet,« siger Dennis Kristensen.

Konkret vil besparelserne ifølge FOA-formanden betyde rengøring én time hver fjerde uge til ældre, der ikke kan selv, færre aften- og nattevagter på plejecentre og en kortere åbningstider i nogle af børnehaverne.

»Det ser virkelig ikke kønt ud med den danske velfærd. Regeringens omprioriteringsbidrag er jo i virkeligheden et andet ord for det, de kalder nulvækst, men som i virkeligheden er minusvækst. Og det ærgrer mig at måtte konstatere, at Venstres politik har sejret over anstændigheden,« siger Dennis Kristensen.

Ifølge økonomiaftalen for 2016 vil serviceudgifterne i kommunerne falde med 500 millioner kroner til næste år som følge af omprioriteringsbidraget. Det vil ifølge FOA betyde, at antallet af ansatte vil falde med cirka 1.000 personer næste år og med yderligere omkring 4.500 personer i 2017, hvor regeringen har lagt op til, at omprioriteringsbidraget skal vokse én procent om året.

»Når man kigger på, hvor antallet af medarbejdere er faldet mest, så er det i de store områder som ældreplejen, børnepasningen og i skolerne. Akademikere er der derimod kommet flere af. Men det giver jo ikke en bedre pleje til fru Jensen på plejehjemmet eller Sofie i vuggestuen,« siger Dennis Kristensen.

Siden 2009 har kommunerne ifølge FOA fået 29.000 færre ansatte.