Kommuner famler med at få flygtninge i arbejde

Hvis alle landets kommuner gjorde som de bedste, ville langt flere flygtninge komme i arbejde, viser ny undersøgelse. KL erkender, at der er behov for større politisk fokus på integrationsindsatsen i kommunerne.

Læs mere
Fold sammen

Der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få flygtninge i arbejde. Det viser en undersøgelse, som LG Insight har lavet for Ugebrevet A4.

I Slagelse Kommune er man i perioden 2009-2012 lykkedes med forvandle 45 procent af de nyankomne flygtnigne til selvforsørgende et år efter deres ankomst, mens det i kommuner som Rebild og Guldborgsund kun er hver tiende, viser undersøgelsen.

På landsplan er det 23 procent flygtninge og indvandrerne, der tjener penge nok til at forsøge sig selv et år efter, de er ankommet til de danske kommuner.

I sin nytårstale adresserede statsminister Helle Thorning-Schmidt da også problemet, da hun bebudede, at flygtninge ikke skal gøres til klienter.

Ifølge direktør Lars Larsen fra analysefirmaet LG Insight bør politikerne i så fald skele mod de kommuner, der er gode til at få flygtninge i arbejde, for her er der flere fællestræk, påpeger han.

»Der er en klar tendens til, at de kommuner, der ligger godt, sætter intensivt ind fra start med parallelle tilbud – både sprogundervisning, virksomhedstilbud og i forhold til familiens livssituation. Jo mere tværfagligt og jo mere intensivt, man sætter ind, jo hurtigere får man tilsyneladende flygtninge i arbejde,« siger Lars Larsen til Ugebrevet A4.