Kommuner anbringer unge ulovligt på opholdssted

I flere år har kommuner haft unge anbragt på et ikke-godkendt opholdssted, der er ejet af ungdomscoachen Søren Lynge. Kommunerne undskylder, mens professor i socialret mener, at de har et problem.

Høje Taastrup Kommune og Stevns Kommune har i årevis sendt socialt belastede unge til et ikke-godkendt opholdssted i Hvidovre. Det betyder, at der – i strid med loven – ikke er ført tilsyn med opholdsstedet, mens de sårbare unge har boet der. Opholdsstedet hedder Åmarken og er ejet af ungdomscoachen Søren Lynge, hvis kvalifikationer til at have med syge unge at gøre fagfolk i går advarede mod i Berlingske Tidende.

»Jeg har det ikke godt med, at vi har haft en ung boende på et ikke-godkendt opholdssted. Det må ikke ske,« siger Jesper Neumann, leder af Familieteamet i Høje Taastrup Kommune.

Han vil nu kræve en redegørelse fra sit personale for at finde ud af, hvordan det kunne ske.

Helle Sigaard, afdelingschef i Familieplejen i Stevns Kommune beklager også, at kommunen har brugt et ikke-godkendt opholdssted:

»Selvfølgelig skal det være i orden. Nu skal der orden i sagerne,« siger hun uden at ville komme nærmere ind på konsekvenserne.

Så længe opholdsstedet ikke er godkendt af kommunen, bliver der ikke ført tilsyn med stedet, og kommunerne har ikke mulighed for at sikre, at alt foregår forsvarligt.

Både Stevns og Høje Taastrup kommuner er begge skriftligt blevet orienteret af Hvidovre Kommune om, at kommunen ikke har godkendt opholdsstedet og ikke fører tilsyn. Dén advarsel har de to kommuner siddet overhørig, indtil de er blevet kontaktet af Berlingske Tidende i sagen.

Ikke godt nok
Ifølge Kirsten Ketscher, professor i Socialret ved Københavns Universitet, er ansvaret for den ulovlige anbringelse helt og holdent kommunernes:

»Kommunerne, der anbringer børn, uden der er en godkendelse, har et problem. Det er kommunernes forpligtigelse at sørge for, der er en godkendelse. Hvis de anbringer børn, der har behov for omsorg, skal de anbringe dem på en forsvarlig måde, så de kan få opfyldt deres omsorgsbehov. Derfor er det interessant at spørge, hvordan disse kommuner kan betale for det, når det ikke er godkendt,« siger Kirsten Ketscher.

Også hos Kommunernes Landsforening er formand for Børne- og Kulturudvalget, Henrik Larsen, bekymret over, at der er to kommuner, der har anbragt unge på et ikke-godkendt opholdssted.

»Det er noget skidt. Det er så vigtigt, at de her unge mennesker, som er en meget sårbar gruppe, bliver placeret på steder, der er godkendte, så vi kan sikre, at der er et ordentligt tilsyn. Jeg er bestemt ikke stolt over, at der er kommuner, der har set igennem fingre med, at der ikke har været en godkendelse. Som kommune skal man sikre, at stederne er i orden. Det er ganske enkelt ikke godt nok,« siger Henrik Larsen (Rad. V)

I efteråret 2007 søgte Søren Lynge om godkendelse af opholdsstedet Åmarken. Sagen behandles i øjeblikket i Hvidovre Kommune, og ifølge Kit Claudi, socialdirektør i Hvidovre Kommune, kan Søren Lynge forvente at få sin tilladelse til at drive opholdetsstedet Åmarken, såfremt stedet opfylder de gældende regler.