Kommune stævnet: Dommere hører om svagpissere og halve løgne

Offentlige udtalelser, der vidner om ond stemning i byrådet, læses op, da spektakulær retssag går i gang.

Foto: Bo Amstrup

»Stanken af uhæderlighed og halve og hele løgne breder sig.«

»Svagpissere.«

Det er knubbede udtalelser som disse, der tirsdag formiddag bliver læst op i Retten i Randers.

Her har tre byrådspolitikere - Bjarne Overmark (Beboerlisten), Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) og Daniel Madié (Konservative) - lagt sag an mod Randers Kommune.

De mener, at de blev tromlet af et politisk flertal i byrådet i Randers, som var blevet trætte af de tre politikeres højlydte kritik og ville sætte dem uden for indflydelse.

Det skete ifølge sagsøgerne ved, at de fik frataget deres poster som udvalgsformænd i sommeren 2015.

Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti lavede dengang en omkonstituering og en ændring af styrelsesvedtægten.

Det betød, at de tre byrådspolitikere mistede deres formandsposter.

Flertallet argumenterede med, at man ville nytænke udvalgsstrukturen.

De tre sagsøgere mener, at det var et skalkeskjul, der skulle dække over det virkelige motiv - at sætte dem uden for politisk indflydelse.

»Der var ikke nogen, der i tiden forud for omkonstitueringen havde talt om, at strukturen i udvalgene ikke var hensigtsmæssig. Det var noget, man fandt på efterfølgende,« siger Bjarne Overmark, der er den første, der afgiver forklaring i sagen.

Omkonstitueringen var ifølge byrådspolitikeren en hævnaktion fra flertallets side, fordi han tidligere havde kritiseret kommunen for en lukket proces om skolelukninger.

En lang række udtalelser til medierne fra sagens hovedpersoner indgår i sagen, og sagens dokumenter fylder 393 sider.

Her indgår adskillige saftige udtalelser fra blandt andre Bjarne Overmark, der er fadder til førstnævnte udtalelser.

Men der er også offentlige udtalelser fra byrådsmedlemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti, hvor man antyder, at man var træt af de tre politikeres evindelige kritik og ville stække dem politisk.

De tre dommere skal nu vurdere, hvorvidt ændringen af styrelsesvedtægten i 2015, der fratog de tre politikere deres poster, havde et lovligt formål.

Det mener Randers Kommune, der afviser anklagen om urent trav og kræver frifindelse.

Tirsdag eftermiddag skal borgmester Torben Hansen (S) afgive forklaring i sagen. Onsdag kommer tidligere borgmester Claus Omann Jensen (V) med sin version af sagen. I alt 14 personer skal vidne i sagen.

Der ventes først en afgørelse om nogle uger.

Overblik over forløbet

2013: Efter kommunalvalget laves der en konstitueringsaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og de to borgerlister Velfærdslisten og Beboerlisten.

2014: Venstres Claus Omann Jensen bliver borgmester.

2014: Et forslag om lukning af flere skoler splitter partierne bag konstitueringsaftalen.

2015: To S-medlemmer skifter til Venstre, og partiet har nu et snævert flertal i byrådet sammen med Dansk Folkeparti.

2015: Venstre og Dansk Folkeparti vedtager en ny udvalgsstruktur.

Det betyder, at Bjarne Overmark mister posten som formand for børne- og skoleudvalget.

Kasper Fuhr Christensen mister posten som formand for socialudvalget.

Daniel Madié (K) mister posten som formand for erhvervsudvalget.

Flertallet begrunder det med ønsket om en anden udvalgsstruktur.

2017: De tre vragede udvalgsformænd lægger sag an mod Randers Kommune for overtrædelse af den kommunale styrelsesvedtægt.

2018: Sagen begynder ved Retten i Randers 6. februar og forløber over tre dage.

Randers Kommune afviser anklagen og kræver frifindelse.

/ritzau/