Kommission må ikke kritisere Lund og Løkke

Tidligere Venstre-ministre bliver beskyldt for at lyve i Skattesagskommissionen. Men kommissionen må slet ikke udtale kritik af ministrene. Det vidste jeg ikke, siger SFs retsordfører.

De tidligere Venstre-ministre Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen og Peter Christensen skal ikke frygte, at Skattesagskommissionen i sig selv flænser deres politiske karriere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

De tidligere Venstre-ministre Troels Lund Poulsen, Peter Christensen og Lars Løkke Rasmussen skal ikke frygte, at Skattesagskommissionen i sig selv flænser deres politiske karriere.

For sagkyndige er det ingen overraskelse, men Skattesagskommissionen må faktisk på ingen måde kritisere tidligere eller nuværende ministre i den beretning, som ventes offentliggjort i foråret 2014, oplyser kommissionsformand Lars E. Andersen.

»Efter loven må vi ikke udtale os om ministres ansvar, og det betyder eksempelvis, at vi ikke kan tage stilling til, om Troels Lund Poulsen har gjort noget kritisabelt,« siger Lars E. Andersen.

På spørgsmålet, om undersøgelseskommissioner i så fald overhovedet er egnede til at undersøge ministre, svarer Lars E. Andersen:

»Det er et spørgsmål, du må stille Justitsministeriet. Sådan er loven. Vi må beskrive de faktiske omstændigheder, og så er det op til Folketinget, om der skal ske noget med ministrene,« siger Lars E. Andersen.

Både i Lov om undersøgelseskommissioner og i Karnovs Lovsamling bliver det slået fast, at undersøgelseskommissioner alene må redegøre for faktiske omstændigheder og ikke tage stilling til ministres politiske eller retlige ansvar.

Ikke alle lovgivende er klar over dette, blandt andre SFs retsordfører, Karina Lorenzen:

»Jeg vil gerne erkende, at jeg er overrasket over, at det forholder sådan,« siger hun.

Karina Lorentzen åbner for at diskutere reglerne:

»Hvis der er nogen, der hejser et flag i forhold til problemstillinger undervejs, kan det være, vi skal kigge på det efterfølgende,« siger retsordføreren.

En mellemstation


Professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet henviser til kommissionernes begrænsning:

»At undersøgelseskommissionen ikke må kritisere ministre, viser hele paradokset med kommissionerne. Det er en mellemstation, som ikke kan nå frem til andet end at beskrive et forløb,« siger Michael Gøtze.

Han tilføjer dog, at en kommission kan skrive et så præcist hændelsesforløb, at det bliver tydeligt, at ikke alt er gået efter bogen.

De Radikales retsordfører, Jeppe Mikkelsen, ønsker ikke udtale sig om, hvad han mener om den måde, systemet er skruet sammen på. Hans Engell, politisk kommentator og tidligere justits- og forsvarsminister for de Konservative, er overbevist om, at hvis kommissionen kommer frem til, at ministeransvarsloven er overtrådt, vil man ikke være i tvivl ud fra den faktuelle fremstilling.

De seneste dage er tidligere ministre igen kommet i fokus i skattesagen. En anonym brevskriver har indirekte beskyldt de forhenværende Venstre-ministre Troels Lund Poulsen, Peter Christensen og Lars Løkke Rasmussen for at have talt usandt i kommissionen, fordi de i vidneudsagn har fortalt, at de på ingen måde forsøgte at påvirke Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag i 2010.

Skattesagskommissionen har viderebragt det anonyme brev til Københavns Politi, som har indledt jagten på brevskriveren. Skattesagskommissionen opfatter brevet som så alvorligt, at et flertal i kommissionen har udskudt sidste afhøringsrunde, men det skal understreges, at man faktisk ikke ved, om brevet er et falsum.

Kun fem rigsretssager

Der har tidligere været hård kritik af de såkaldte undersøgelseskommissioner, fordi kommissionerne arbejder i årevis, er meget dyre, mens resultatet har været mindre brugbart. I Skattesagskommissionen får hver af de 19 bisiddere 18.125 kr. for hver afhøringsdag.

Efter at en kommission har skrevet sin redegørelse, kommer Folketinget efterfølgende med en samlet udtalelse. Folketinget kan vælge at rejse tiltale mod en minister, og Rigsretten kan fælde dom. I Danmark har der kun været fem rigsretssager, siden Rigsretten blev indført med grundloven i 1849; to personer er blevet straffet.

Kommissioners udtalelser om ministre var også aktuel i den tidligere undersøgelseskommission om den tidligere rocker Dan Lynges samarbejde med politiet. Her var det endda kun kritik af embedsfolk, som førte til diskussioner om, hvorvidt kritik af forvaltningen betød, at man samtidig kritiserede justitsministeren.

»Det viser, at det er noget rod, at der gælder forskellige regler for embedsmænd og ministre,« siger professor i straffeproces Eva Smith, som havde plads i Dan Lynge-kommissionen.

Brevet stadig hemmeligt

Tirsdag besluttede Skattesagskommissionen, at det anonyme brev skal forblive hemmeligt for vidnerne. Efter at Politiken og Berlingske har beskrevet hovedtrækkene i brevet - at brevskriveren angriber Venstres forklaringer i kommissionen - har Troels Lund Poulsens bisidder, advokat Karoly Németh, anmodet om at viderebringe brevets indhold til sin klient. Men fik tirsdag afslag. Adspurgt om, hvorfor det egentlig er så vigtigt at hemmeligholde indholdet i det omstridte brev, svarer kommissionsformand Lars E. Andersen:

»Det er et spørgsmål om at give politiet arbejdsro. Men også af hensyn til oplysningerne i brevet. Så vil folk spørge: Hvilke oplysninger? Men det er det, vi ikke vil ud med.«