Kokkedals ældre tør ikke bo i ghetto

43 boliger i ghettoområdet Egedalsvænge skal rives ned. I stedet kommer der til at ligge nye ældreboliger fra 2009. Men de ældre tør ikke flytte derud.

De ældre i Kokkedal risikerer at skulle flytte fra deres nuværende ældreboliger og få adresse i ghettoområdet Egedalsvænge i stedet.

Den kommende flytning for de ældre er netop blevet en realitet, da Fredensborg Kommune har fået tilladelse af socialminister Eva Kjer Hansen (V) til at rive 43 boliger ned i Egedalsvænge og opføre nye ældreboliger i stedet.

Nedrivningen er del i et større projekt, der skal bekæmpe ghettoiseringen i området og give Egedalsvænge en bedre status og ry.

»Boligselskabet i Egedalsvænge har søgt om lov til at lave et aktivitetscenter og ældreboliger. Men bygningerne var så gamle, at det ikke kunne betale sig blot at renovere dem. Derfor river vi nu de gamle ned og bygger noget nyt«, forklarer Ulla Agerskov, der er direktør i Fredensborg Kommune.

I 2009 skal aktivitets- og plejecentret Brønsholmsdal sælges, og det betyder, at beboerne højst sandsynligt skal flytte ud. Samtidig oplever kommunen en større efterspørgsel påældreboliger. Derfor kommer de nye ældreboliger på et belejligt tidspunkt.

Et indendørs liv
Men de ældre vil ikke komme til at føle sig trygge i Egedalsvænge, og derfor må kommunen tvinge dem ind i de nye boliger. Det vurderer Max Heidemann, der er kontaktperson i Ældresagen i Fredensborg og medlem af centerrådet på Brønsholmsdal. Han har snakket med en masse ældre beboere fra Brønsholmsdal om netop det at flytte til Egedalsvænge.

»De ældre er bange. De tør ikke gå ud efter mørkets frembrud, hvis de skal bo der. Desuden vil de nok holde deres ture uden for deres lejlighed på et minimum«, siger Max Heidemann.

Fredensborg Kommune har tidligere argumenteret for, at det var smart at flytte de ældre til Egedalsvænge, fordi de på den måde vil komme tættere på det lokale indkøbscenter, Holmegårdscentret, men ifølge Max Heidemann er det bestemt ikke nogen fordel.

»De ældre, jeg har snakket med, vil ikke komme i Holmegårdscentret. Der er mange af de unge, der holder til der, og det skræmmer dem«, forklarer Max Heidemann.

Men ifølge Jørgen Nue Møller, der i 2004 blev udpeget til at stå i spidsen for at bekæmpe ghettoiseringen, er Fredenborg Kommunes nye tiltag den bedste måde at komme ghettoiseringen til livs. Han sagde dengang til Berlingske Tidende, at den dårlige tendens med ghettoisering kan vendes ved blandt andet at skabe nogle andre ejerskaber og boligformer som for eksempel ældreboliger og mindre lejligheder til studerende. Jørgen Nue Møller vurderede dengang også, at en mulighed kunne være at rive gamle bygninger ned.

Krav om konsekvens
Men boligforsker Hans Skifter Andersen er ikke enig med Jørgen Nue Møller.

»Hvis kriminaliteten skal bekæmpes og Egedalsvænge skal blive mere attraktivt, skal man tage fat i de unge. Det er dem, der laver balladen og gør området til et utrygt sted. Og Fredensborg Kommunes nye tiltag hjælper ikke de unge«, siger Hans Skifter Andersen og fortsætter:

»Det er meningsløst at flytte en så lille del af beboerne. Og slet ikke, når man blot genhuser størstedelen af dem andre steder i Egedalsvænge. De unge er der stadig og vil ganske givet fortsætte med at hænge ud med deres venner i de samme områder,« forklarer Hans Skifter Andersen.

Han foreslår, at Fredensborg Kommune i stedet laver nogle tiltag, der direkte henvender sig til de unge. Hans Skifter Andersen nævner, at man for eksempel kunne starte nogle klubber eller gøre en indsats for at få dem i arbejde, så de unge havde noget at tage sig til.

Men sådan bliver det ikke i Fredensborg Kommune. Beboerne i de nedrivningsramte boliger er stort set alle sammen flyttet, og i 2009 står de nye ældreboliger klar til brug.