Københavnsk advokat får bøde på 200.000 kroner

Advokat har ikke fremlagt dokumentation for det arbejde, som han bad byret om at honorere.

En advokat i København er atter løbet ind i bøde, fordi han har opført sig i strid med god advokatskik. Det er den fjerde sanktion i løbet af fire år.

Advokatnævnet har netop pålagt advokat Farhad Nikmaram en bøde på 200.000 kroner til statskassen. Sanktionen skyldes, at han krævede og fik betaling for arbejde, som han ikke har fremlagt dokumentation for faktisk at have udført.

Sagen er opstået på grund af en klage fra en anden advokat. De to stod på hver sin side i en sag i en byret om et lejemål.

Den førstnævnte advokat sendte 11. januar i år en stævning mod Farhad Nikmarams klient. Nikmaram fik en mail om sagsanlægget klokken 09.29.

Men det var en fejl. Stævningen blev hævet få timer senere. Klokken 13.46 fik Nikmaram mail om, at han skulle se bort fra stævningen.

Fire dage senere bad Farhad Nikmaram imidlertid byretten om at blive tillagt sagsomkostninger. Han havde brugt tid på gennemgang af stævningen og haft møde med sin klient, lød begrundelsen.

Dette godtog byretten, som pålagde modparten at betale 4.080 kroner i sagsomkostninger.

I Advokatnævnet har den klagende advokat hævdet, at Farhad Nikmaram gav forkerte oplysninger til byretten. Det er højst tvivlsomt, at der faktisk var et møde med klienten i løbet af de fire timer og tyve minutter, lyder det.

Undervejs i sagsforløbet har nævnet bedt Farhad Nikmaram om at fremlægge dokumentation for, at han faktisk udførte det arbejde, som han begrundede kravet om sagsomkostninger med.

Da han ikke har gjort det, fastslår et flertal af nævnets medlemmer, at god advokatskik er overtrådt.

Et mindretal i nævnet tør dog ikke tage stilling. Det er op til domstolene at afgøre, om Nikmaram har afgivet urigtige oplysninger til retten, mener mindretallet.

Farhad Nikmaram har nu mulighed for at indbringe nævnets afgørelse for domstolene.

/ritzau/