Københavns Kommune vil skærpe kravene til Distortion

Gadefesten Distortion skal leve op til skærpede krav i 2017.

Distortion på Nørrebro onsdag d. 1 juni 2016. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sara Gangsted

Støj og hærværk skal mindskes, der skal være flere toiletter, og der skal være en større lokal forankring. Sådan lyder de skærpede krav til gadefesten Distortion, der efter planen skal finde sted fra den 31. maj til den 4. juni i år.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal mandag tage stilling til, om Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med en tilladelse til Distortions gadefester i 2017. Det sker på baggrund af en ansøgning fra Distortion og forvaltningens skærpede vilkår.

Distortion har søgt om tilladelse til gadefester på Nørrebro onsdag den 31. maj og på Vesterbro torsdag den første juni. Derudover vil der begge dage være et arrangement på Rådhuspladsen, som slutter klokken 24 – to timer senere end gadefesterne på Nørrebro og Vesterbro. Beboere i de kvarterer, hvor Distortion er blev afholdt de seneste år, har klaget over problemer med støj og urinering. Formålet ved den senere afslutning på Rådhuspladsen er at trække folk væk fra festerne i brokvartererne, således at der hurtigere kan ryddes op, og at støjgenerne bliver mindsket. Der skal desuden være dobbelt så mange toiletter som i 2016.

I den overordnede rammetilladelse skriver Teknik- og Miljøforvaltningen, at det er nødvendigt at fastsætte en række vilkår for at afholdelsen af Distortion ikke skaber unødvendige gener, men at Distortion samtidig er med til at understøtte Københavns profil som storby, og derfor understøtter særlige bymæssige værdier:

»Det er ligeledes Københavns Kommunes vurdering, at de kulturelle og oplevelsesmæssige værdier, Distortion bidrager med på vejarealet, konkret må tillægges større vægt end de nabo-, miljø- og støjgener samt renholdelsesproblematikker, Distortion afstedkommer.«

Sidste år meddelte Københavns Politi, at Distortion var forløbet godt set fra politiets vinkel, hvor der ikke var nogen store, alvorlige sager under Distortion, og kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen sagde, at antallet af uroligheder var det samme som på en normal uge.