Københavns Kommune vil sætte en stopper for støj og gadefester: Overvejer alkoholfrie zoner og »festivalplads«

I en ny plan for restaurations- og nattelivet lægger Københavns Kommune op til det helt store opgør med festkulturen i hovedstaden.

Fest på Nørrebro under coronanedlukningerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Tobias Kobborg

Med alkohol- og opholdsfrie zoner, færre alkoholbevillinger og deciderede »festivalpladser« vil Københavns Kommune gøre op med støj, affald og vold i hovedstadens natteliv.

Således har Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet første udkast til en plan for fremtidens restaurations- og natteliv i København. Det har de gjort med input fra blandt andre HORESTA, Københavns Politi og beboerrepræsentanter – ligesom  teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alternativet) har siddet med ved bordet.

»Byens restaurations- og natteliv er til for københavnerne og skal fungere i respekt for københavnerne. Derfor skal der skabes en balance mellem fest og ro, ligesom der skabes gode og trygge rammer for selve festen,« fremgår det af udspillet.

Derfor vil Københavns Kommune ifølge planen begrænse nattelivet i »de hårdest belastede områder«, fordi flere beboere oplever gener fra fester i gaden. Kommunen vil inspireret af Amsterdam undersøge muligheden for at indføre forbud mod at opholde sig og indtage alkohol i bestemte områder i særlige tidsrum. Det er uklart, hvilke områder der er tale om.

Under coronanedlukningerne i 2020 rykkede festerne i højere grad ud i de københavnske gader. Men støjen fra gadefester med store soundbokse i det fri er tilsyneladende også et generelt problem, for netop gener fra eksempelvis lydanlæg er med til at forstyrre beboere i især havne- og parkområder, fremgår det af planen. Derfor skal beboerne i samarbejde med Københavns Kommune og politiet være med til at udarbejde skærpede ordensregler, der skal begrænse generne og øge trygheden.

For at kompensere for de nye forbudszoner vil Københavns Kommune i stedet undersøge muligheden for festzoner med deciderede festivalpladser, hvor der kan festes, uden at det er til gene for beboerne.

Under argumentet »Jo mere alkohol, der drikkes, desto sværere er det at opretholde grænserne og respekten i nattelivet« foreslås det også at undersøge muligheden for at forbyde detailhandlen i visse områder at sælge alkohol efter bestemte tidspunkter.

Nye bevillingsregler

Visionen for Københavns fremtidige natteliv kommer, efter at nattelivet og restaurationsbranchen har lidt under store økonomiske tab som følge af coronanedlukningerne.

Men som »klart udgangspunkt« gives der alligevel ikke nye alkoholbevillinger i tidsrummet fra klokken 24 til klokken 5 om morgenen, står der i planen. Det skal gælde for alle ugens dage i et stort område af Københavns centrum.

Kommunen ønsker, at udskænkningsbegrænsningerne også skal gælde ved overtagelser og fornyelser. En alkoholbevilling gælder som regel for to år, og det betyder, at det for mange af byens gæster vil være sengetid efter midnat.

Endvidere vil kommunen bekæmpe grænseoverskridende adfærd og diskrimination. Derfor vil kommunen blandt andet samarbejde med serveringssteder om at uddanne dørmænd og personale til at »håndtere diskrimination og anden uacceptabel adfærd i nattelivet«.

Berlingske arbejder på at få et uddybende interview med kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde. Forslaget har endnu ikke været i høring og skal i første omgang behandles torsdag i Kultur- og Fritidsudvalget.