Københavns foryngelse er stagneret

Beboerne i København og Frederiksberg er i gennemsnit blevet fem år yngre siden 1992, men foryngelsen er foreløbigt slut, viser tal fra Københavns Kommune.

Det er få mennesker forundt at blive yngre med tiden. Ikke desto mindre er københavnernes gennemsnitsalder faldet stort set hvert eneste år siden 1992.

I dag er den gennemsnitlige københavner 36,4 år gammel. I 1992 lød gennemsnitsalderen på 41,3 år, altså en forskel på 4,9 år. Det viser en opgørelse, som Københavns Kommunes Statistikbank har foretaget for Berlingske.

Noget kunne dog tyde på, at københavnerne ikke længere har adgang til ungdommens kilde. For første gang siden 1992 har københavnernes gennemsnitsalder nemlig ligget stabilt tre år i træk.

De yngste indbyggere i København bor dengang som i dag på Nørrebro. Her er gennemsnitsalderen faldet fra 36,5 år til 33,2 år.

Der er sket store forandringer bydelene imellem.

I Indre By er indbyggerne kun blevet et år yngre siden 1992. Det betyder, at Indre By, der dengang var den tredjeyngste bydel, i dag er den ældste, næstefter Frederiksberg.

Omvendt viser tallene, at den dengang ældste bydel, Bispebjerg, er blevet hele 11 år yngre og er i dag Københavns tredjeyngste bydel.

Træk i slideren for at se udviklingen i gennemsnitsalderen over tid

 

Zoom ind på kortet, og find den vej, du bor på.