København vil løfte behandlingen af byens diabetikere ind i fremtiden

Københavns Kommune samler alle tilbud til sukkersygepatienter under samme tag. Den nuværende hjælp er ikke god nok, for alt for mange formår ikke at ændre livsstil og følge behandlingen.

Toni Ingvorsen fra København fik diagnosen type 2-diabetes for over 15 år siden. To gange dagligt indsprøjter hun sin medicin.Fremover kan Toni Ingversen – og alle andre diabetikere i Københavns Kommune – se frem til, at alle aspekter af diabetesbehandlingen vil foregå under samme tag. ?Foto: Asger ?Ladefoged Fold sammen
Læs mere

Alt for mange sukkersygepatienter farer vild i de mange lægebesøg, træningstilbud, insulindoseringer samt de konstante tjek af blodsukker og kolesteroltal, som følger med diagnosen. Konsekvensen er, at sygdommen kommer ud af kontrol, og at mange får alvorlige følgesygdomme som hjerte-, nyre- eller øjenlidelser.

Det skal være slut for diabetespatienter i hovedstaden, for som den første kommune etablerer København nu et specialtilbud, Center for Diabetes. Her samles ekspertisen og de mange tilbud til det hastigt voksende antal borgere med diabetes, der har behov for hjælp til at lære at leve med den komplicerede sygdom.

Forventningen er, at centeret vil løfte kvaliteten af den indsats, der hidtil har været spredt ud på en række sundhedscentre, men fra juli bliver samlet i ét centralt beliggende center i hovedstaden.

»Det er en stor udfordring at få sukkersyge, og vi kan se, at vi ikke kommer i mål med den indsats, vi yder i dag. Mange patienter formår ikke at ændre livsstil og få en velreguleret diabetes. Med centret satser vi på at få et fyrtårn, der kan udvikle en ny og bedre tilgang til diabetesområdet,« forklarer sundhedsborgmester i Københavns Kommune Ninna Thomsen (SF).

Dobbelt så mange diabetessyge

Ifølge et notat forventes antallet af borgere med diabetes i København at blive fordoblet frem mod 2040 – fra de nuværende 25.000 til 51.500. Samtidig viser en analyse fra Københavns Universitet, at næsten alle med en diabetesdiagnose modtager behandling, men at omtrent halvdelen ikke når behandlingsmålet i forhold til eksempelvis et stabilt blodsukker og et bestemt kolesteroltal og blodtryk.

Desuden viser erfaringer fra diabetes-ambulatorier på sygehusene, at en stor del af patienterne udebliver eller melder afbud til planlagte aktiviteter, hvilket øger risikoen for, at det går galt. Diabetesforeningen vurderer således, at omtrent halvdelen af patienterne får én eller flere senkomplikationer i forlængelse af diabetessygdommen, og at dette spiller en stor rolle i forhold til, at mange ender med tidligt at måtte trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

»Diabetes er en svær sygdom at leve med, og det er også en stor »dræber«. Derfor er vi nødt til at gøre noget, som i betragtelig grad forbedrer diabetesbehandlingen i Danmark. Og hér går København forrest. Det er både modigt og rigtigt at etablere et diabeteshus, hvor man på ét sted kan få et serviceeftersyn i forhold til mulige senfølger, så man undgår at skulle besøge fem forskellige behandlere på fem dage,« siger direktør i Diabetesforeningen Henrik Nedergaard.

Foreningen skal indgå som »partner« i centret og skal blandt andet stå for rådgivning, patientundervsining samt en mentorordning med støtte til de mest sårbare grupper af diabetespatienter, som kan være svære at fastholde i behandlingstilbuddene.

Center for kræftramte er forbilledet

Det kommende diabetescenter skal tilbyde forløb for 1.000 patienter om året. Det etableres med inspiration fra det meget roste center for kræftramte, som Københavns Kommune oprettede for en del år siden, og som har leveret gode resultater i arbejdet med at genoptræne og rehabilitere patienter efter en langstrakt kræftsygdom.

Med ét center er det således muligt at oprette specialiserede tilbud, som er målrettet særlige grupper, for eksempel yngre eller personer med bestemte komplikationer og tiltrække personale med de nødvendige kompetencer – en model, kommunen har haft succes med i forhold til borgere med alvorlige ryglidelser. Det er endnu ikke afklaret, hvor centret bliver placeret, og om det bliver i en ledig kommunal bygning, eller man lejer sig ind på det private marked. Ifølge Ninna Thomsen skal centeret dog under alle omstændigheder have en central placering og være »synligt« i gadebilledet.