København vil ikke måle forældretilfredshed

Tilfredshed. Københavns Kommune ønsker stik mod anbefalinger fra KL og staten ikke at måle forældretilfredsheden i børnehaver og vuggestuer. Et bevidst fravalg, lyder det fra kommunen.

Københavnske forældre har ingen chance for at tjekke andre forældres tilfredshed med den børnehave eller vuggestue, som de sender deres børn i.

Stik mod anbefalinger fra Kommunernes Landsforening (KL) og staten ønsker Københavns Kommune nemlig ikke at foretage tilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i børnehaver og vuggestuer. Dermed har kommunen reelt ingen idé om udviklingen i tilfredsheden blandt forældre i de københavnske børnehaver og vuggestuer.

Børne- og ungeborgmester Anne Vang (S) oplyser, at København i 2008 valgte at spare målingerne væk.

»Ingen har savnet dem. Det er et bevidst valg i København, at vi har minimeret de penge og ressourcer, som vi bruger på alle mulige undersøgelser for at maksimere de penge og ressourcer, som vi bruger på, at pædagoger kan tale med børnene og forældrene,« siger Anne Vang og opfordrer forældre til i stedet at tage på besøg i potentielle daginstitutioner:

»Hvis man gerne vil vide noget om vores vuggestuer og børnehaver, så er det allerbedste at tage ud på besøg. Det gør mange forældre allerede i stor stil.«

Gode erfaringer i Aarhus

I Aarhus Kommune har småbørnsforældre siden 2005 via kommunens hjemmeside kunnet tjekke forældrenes tilfredshed med enkelte daginstitutioner. Her er erfaringerne med at foretage detaljerede målinger gode.

»Undersøgelserne har styrket grundlaget for at yde en bedre indsats for børn, forældre og medarbejdere. Vi har for eksempel kunnet se, at et styrket forældresamarbejde har været et udbredt ønske. Men det er vigtigt at understrege, at forældreundersøgelserne ikke står alene. De bliver alene foretaget hvert andet år for at understøtte en positiv, lokal udvikling,« siger rådmand for børn og unge i Aarhus Kristian Würtz (S).

I økonomiaftalen for 2011 blev den daværende borgerlige regering og KL enige om at anbefale alle kommuner hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om brugertilfredsheden.

»Vi anbefaler det, da vi synes, at det er centralt for at sikre kvaliteten, at brugerne bliver hørt. Vi synes, at det er vigtigt, at kommunerne får en struktureret tilbagemeldning fra brugerne, og derfor har vi udviklet et værktøj, som kommunerne kan bruge,« siger Charlotte Wulff, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening.

Der findes ikke en præcis opgørelse af hvor mange kommuner, der måler fast på tilfredsheden blandt forældre. Men mange kommuner gør det ikke, og det undrer Charlotte Biil, generalsekretær i Menighedernes Daginstitutioner, der netop har foretaget en større forældretilfredshedsundersøgelse i Aarhus, København og Svendborg i 120 selvejende institutioner med svar fra 2.000 forældre.

Konservative ønsker målinger

»Vi har brug for gennemsigtige daginstitutioner, så forældrene har en mulighed for langt bedre at vurdere de institutioner, som deres børn tilbringer størstedelen af deres vågne timer i,« siger Charlotte Biil og tilføjer:

»Det synes jeg, at man som borger har krav på i dette samfund. Der er en lang tradition for, at vi med vores velfærdsydelser har meget lidt gennemsigtighed om kvaliteten. Vi har behov for at få rusket lidt op i det her, så vi har en naturlig åbenhed, ligesom vi eksempelvis har med fødevarer.«

De Konservatives børneordfører, Mai Henriksen, kalder det »rigtigt ærgerligt«, at København ikke vil måle forældretilfredsheden.

»Hvad har man at skjule? Man burde bruge forældrenes input til at blive klogere på dagtilbudene i stedet for at tage skyklapper på. Målinger er noget positivt, så man kan få ting frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet frem,« siger Mai Henriksen.

Hos Københavns Forældreorganisation (KFO) er man derimod kritisk over for brugen af forældretilfredshedsundersøgelser.

»Vi mener, at målingerne ikke nødvendigvis siger noget om tilfredsheden. Vi vil hellere have, at man prioriterer kerneydelsen og forældresamarbejdet lokalt,« siger Nina Reffstrup fra KFO.

I maj offentliggjorde Berlingske en Gallup-undersøgelse blandt forældre til 331 nul- til seksårige børn, der går i daginstitution i Københavns Kommune. I Gallup-undersøgelsen er i alt 84 pct. enten »meget tilfredse« eller »tilfredse« med deres barns pasningstilbud. I den såkaldte »Børnesundhedsprofil 2009« fra kommunen svarede flere end 96 pct. af de københavnske forældre fra udvalgte årgange, at deres børn er glade for den daginstitution, de går i.