København har den laveste tilslutning til folkekirken

Demografi og storby-mentalitet kan være med til at forklare, at en mindre andel af københavnerne er medlemmer af folkekirken end befolkningen i resten af landet.

<a href='http://images.bm4.metropol.dk//276/276102/276102_original.jpg' target='_blank'>Se i stort format</a> Fold sammen
Læs mere

Tilslutningen til folkekirken er mindre i København end i resten af landet. Samtidig er medlemstallet faldet væsentligt mere i hovedstaden end i det øvrige Danmark over de sidste to årtier og udviklingen synes at fortsætte, selvom der dog også er visse modbevægelser, lyder vurderingen.

Demografien i hovedstaden spiller en stor rolle i udviklingen, forklarer formand Inge Lise Pedersen fra Københavns Stiftsråd.

»Der bor betydeligt færre personer i brokvartererne i dag, end der gjorde for 50 år siden. Det har rykket ved tallene, og samtidig har vi eksempelvis på Nørrebro store befolkningsgrupper med anden etnisk baggrund, som ikke er medlemmer af Folkekirken,« siger hun.

Religionssociolog Peter Lüchau afviser dog, at den lave tilslutning til folkekirken i København kan forklares ud fra demografi alene ifølge ham er der lavet statistikker, hvor indvandrere, der praktiserer en anden tro, er sorteret fra, og statistikkerne viser, at også blandt etnisk danske københavnere alene er der færre medlemmer af folkekirken end tidligere.

»Folk i storbyer er generelt mindre religiøse end folk i mindre byer og ude på landet. I en storby som København har indbyggerne tendens til at have en højere uddannelse, være mere venstreorienterede, og de er mere parate til at tage det valg at melde sig ud af folkekirken,« forklarer Peter Lüchau og tilføjer, at kirken i mindre byer desuden spiller en rolle som socialt samlingspunkt, hvilket ikke på samme måde er nødvendigt i København.

Faldende religiøsitet
Peter Lüchau forventer, at udviklingen forsætter i samme retning i en del år.

»Der var et abrupt fald i danskernes religiøsitet fra 1940erne til 1970erne, og derefter ligger vores gudstro mere stabilt. I øjeblikket ser vi effekten af den religiøse nedgang fra dengang, fordi man ikke melder sig ud af folkekirken fra den ene dag til den anden. Så inden for de næste fem-ti år vil vi se et fortsat fald, og så vil vi ramme et naturligt leje for medlemstallet,« vurderer han.

Formanden for Københavns Stiftsråd erkender, at andelen af børn, der bliver døbt og dermed meldt ind i folkekirken, de fleste steder er lavere end andelen af afdøde, der var medlemmer.

»Men det er ikke et entydigt billede. Nogle steder har man populært sagt set mange udmeldinger blandt 68-generationen, men blandt den næste generation er der flere, der lader deres børn døbe,« siger Inge Lise Pedersen.