Klagesager om udlændinge tager flere hundrede dage at behandle: »Man ødelægger familieliv«

Sagsbehandlingstiden i Udlændingenævnet er på sit højeste nogensinde. Advokat mener, at sagsbehandlingstiderne kan være ødelæggende for familier. Han møder opbakning fra Enhedslistens Rosa Lund. Udlændingenævnet arbejder ifølge eget udsagn på at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

»Sagsbehandlingstiderne er alt for lange, og det skal der gøres noget ved, for det har store konsekvenser for de personer, det handler om. Særligt hvis man bliver smidt ud af landet, men det senere viser sig, at der er blevet truffet en forkert afgørelse,« siger Rosa Lund (EL) om de høje sagsbehandlingstider. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Sagsbehandlingstiderne for klagesager om familiesammenføring og opholdstilladelse har nået sit højeste.

Således var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Udlændingenævnet i første halvår af 2013 149 dage, mens den i 2019 under samme periode var 273 dage. Sidstnævnte er den længste sagsbehandlingstid siden nævnets oprettelse.

Det viser et folketingssvar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Svaret kommer på baggrund af et spørgsmål fra Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

»Sagsbehandlingstiderne er alt for lange, og det skal der gøres noget ved, for det har store konsekvenser for de personer, det handler om. Særligt hvis man bliver smidt ud af landet, men det senere viser sig, at der er blevet truffet en forkert afgørelse,« siger hun.

Der går jo ikke en gang et år, før sagerne er afgjort. Så det er vel ikke ret lang tid?

»Vi kan konstatere, at sagsbehandlingstiderne er blevet længere. Og det ér lang tid at gå rundt i uvished. Man ved jo ikke, om man eksempelvis kan blive boende i Danmark sammen med sin familie. Det er en ekstremt usikker situation, som har store konsekvenser. Især hvis man bliver smidt ud, og sagen skal omgøres, og man ikke befinder sig i Danmark, men befinder sig i et land, man ikke har tilknytning til.«

Mange triste sager

Udlændingenævnet blev oprettet i 2013 og behandler klagesager på udlændingeområdet. Det kan eksempelvis være klagesager vedrørende familiesammenføring og forlængelse og inddragelse af opholdstilladelser, som i første omgang er behandlet af Udlændingestyrelsen.

Advokat Bjørn Dilou Jacobsen beskæftiger sig til dagligt med sager om udlændingeret, herunder sager om familiesammenføring.

Bjørn Dilou Jacobsen forklarer, at hvis man eksempelvis får afvist sin anmodning om familiesammenføring eller opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, og man vælger at klage over afgørelsen til Udlændingenævnet, får man som udgangspunkt ikke lov at blive i Danmark, mens sagen behandles.

»Jeg har mange triste sager, hvor familier er blevet skilt ad som følge af det. Og det er jo problematisk, når sagsbehandlingstiden er så lang,« siger han.

»Selv hvis Udlændingenævnet giver medhold i en klage, skal sagen sendes tilbage til Udlændingestyrelsen, som igen skal behandle den. Og så går der endnu længere tid. Derfor kan man som familie blive låst meget længe, og man ødelægger familieliv.«

Bjørn Dilou Jacobsen påpeger, at man i nogle tilfælde godt kan få tilladelse til at blive i Danmark, men at udgangspunktet er, at klager skal rejse ud, mens sagerne behandles.

En usikker situation

Også Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, mener, at sagsbehandslingstiden er for lang.

»En sagsbehandlingstid skal være så kort som muligt. Og en afgørelse er væsentlig at få så hurtigt, det kan lade sig gøre. Det siger sig selv,« lyder det fra Pia Kjærsgaard.

Hun påpeger samtidig, at meningen med systemet er, at udlændinge rejser ud, efter Udlændingestyrelsen i første omgang har truffet afgørelse.

»Man skal selvfølgelig rejse ud, når der er truffet afgørelse. Sådan er det,« siger Pia Kjærsgaard.

Rosa Lund mener, at Mattias Tesfaye bør tage nye redskaber i brug for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Enhedslisten foreslår, at formanden for Udlændingenævnet i højere grad skal kunne træffe beslutningen i sager, siger Rosa Lund. I den forbindelse skal der være en bedre screening af sagerne, så man kan se, om sagen er kompleks, eller om der nemmere kan træffes afgørelse.

Adspurgt om det ikke er problematisk, at én person skal afgøre en sag, svarer retsordføreren, at forslaget skal ses i sammenhæng med, at sagerne skal screenes bedre.

Fokus på problemet

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skriver i folketingssvaret, at han er opmærskom på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2019 er »relativt høj«.

Udlændingenævnet oplyser selv i svaret, at den lange sagsbehandlingstid kommer som en konsekvens af, at nævnet er »i færd med at nedbringe antallet af versende sager«. Nævnet skriver, at det i 2018 modtog langt flere klagesager end forventet, og at det har »stort fokus« på at nedbringe sagsbehandlingstiden. I 2020 forventer Udlændingenævnet, at sagsbehandslingstiden er nedbragt, fordi antallet af versende sager bliver mindre.

Pia Kjærsgaard undrer sig over, at Udlændingenævnet har modtaget flere klagesager i 2018.

»Er det, fordi folk bliver rådet til at klage? Det er klart, at hvis folk klager mere, bliver sagsbehandlingstiden længere. Men uanset hvad bliver sagsbehandlingstiden tilsyneladende bragt ned.«

Det er ikke lykkedes Berlingske at få en kommentar fra Mattias Tesfaye.