KL: Skolelukninger er uundgåelige

KLs børne- og kulturudvalgsformand mener, at skolelukninger er et nødvendigt onde, selvom det medfører lokalt stormvejr. Venstre foreslår udvidede forældrebestyrelser på de nye storskoler.

Hvornår er en skole stor nok? I Kolding Kommune går smertegrænsen ved 69 elever fordelt på seks klassetrin, og derfor har man valgt at lukke Taps Skole.

Dermed illustrerer skolen, den diskussion der p.t. udspiller sig rundt om i landet, hvor størrelse vejes op mod faglighed og det sociale rum, en skole skal tilbyde for eleverne anno 2007. Som Berlingske Tidende skrev i går, er 43 skoler indstillet til lukning, og 105 andre skal lægges sammen og samle de ældste klasser på færre skoler.

KLs børne- og kultur­udvalgsformand, Henrik Larsen (R), mener, at skolelukninger er uundgåelige. Selvom han godt kan forstå, at forældre er oprørte, mener han, at det, der sker lige nu, er udtryk for ansvarlig politisk ledelse. For børn har brug for flere legekammerater og et bredere udbud af linjefagslærere, hvis den moderne folkeskole skal blive en realitet for alle landets børn.

»De kommuner, der tør åbne diskussionen, fører ansvarlig politisk ledelse. Og det er vigtigt at fastslå, at vi ikke stiller spørgsmål ved det arbejde, der udføres på de berørte skoler. Der er en faglig begrundelse bag at samle eleverne, og det skal lærere, forældre og elever være opmærksomme på. Vi ønsker at skabe bedre læringsmiljøer, og det får vi bedst ved at samle ressourcerne,« mener Henrik Larsen, der som skoleudvalgsformand i Kolding Kommune ved, hvor upopulært det er at lukke en skole.

Både på Christiansborg og rundt om i landet er SF modstander af skolelukninger. Uddannelsesordfører Pernille Vigsø Bagge kalder det et stort demokratisk tab, som vil svække forældrebestyrelsens rolle. Samtidig stiller hun spørgsmål ved øget faglighed i stordriftsmodellen.

»Modellen »Tre bygninger en ledelse« er en underminering af forældredemokratiet. Hos SF vægter vi en decentral ledelse, hvor beslutningerne træffes tæt på forældre, elever og lærere. Vi kan kun se, at nærhedsprincippet forsvinder,« siger Pernille Vigsø Bagge.

Hos både Socialdemokraterne og Venstre mener man, at beslutningen om en skolelukning bedst træffes af lokalpolitikere i nærområdet. Men begge partier vægter det faglige løft, som kommunerne forventer at få ud af større enheder.

Dog ser Venstres uddannelsesordfører, Tina Neder­gaard, også udfordringer med at skolerne i fremtiden finder den rette balance mellem nærhed og kvalitet. Derfor er hun parat til at omtænke forældrebestyrelsens rolle.

»Spørgsmålet er, om vi skal udbygge forældrebestyrelser, så man har forældregrupper med særligt fokus på enkelte klassetrin. Uanset hvad er det vigtigt, at vi fortsat udvikler folkeskolen og fastholder forældreengagementet,« siger Tina Nedergaard.