KL: Nyfødte bør registreres hos kommunen

Forældre, der skal have navneregistreret deres nyfødte barn, skal fremover henvende sig hos deres kommune og ikke på kirkekontoret, sådan som de skal i dag.

Det foreslår Kommunernes Landsforening (KL) i et nyt oplæg med 20 forslag til bedre borgerservice, som præsenteres i dag.

I oplægget skriver KL, at det vil gøre det nemmere og mere enkelt for borgerne, hvis navneregistreringen sker i det kommunale borgerservicecenter, hvor familien alligevel skal henvende sig for at blive skrevet op til f.eks. en daginstitutionsplads.

Forslaget om at lader kommunerne overtage opgaven er også et forsøg på at imødekomme et ønske fra de borgere, som ikke er medlemmer af folkekirken.

Ifølge Erik Fabrin (V), formand for KL, er baggrunden for forslaget, at det er kommunen, som er borgerens indgang til den offentlige sektor.

»Der er tale om, at man i dag som følge af gammel tænkning lader sit barns registrere via folkekirken. Det er meget mere logisk, at kommunen får alle opgaver, og så kan man sende en mail videre til folkekirken,« siger Erik Fabrin.

Denne betragtning er landets kordegne, som for de flestes vedkommende i dag varetager opgaven med navneregistreringen, lodret uenige i.

»Det er noget sludder, at det gør det enklere og nemmere for borgere at lade registreringen foregå i kommunerne. Opgaven løses formidabelt i dag, hvor den ligger - nemlig på kirkekontorerne,« siger Richard Ammitzbøll, formand for bestyrelsen i Danmarks Kordegneforening.

»Der er tale om et fuldstændig overflødigt forslag, som i høj grad går ud over nærhedsprincippet. Med den nye kommunalreform får mange borgere jo rigtig langt til deres kommunekontor,« siger han og fremhæver, at forældrene til et nyfødt barn alligevel skal en tur forbi kirkekontoret, hvis de skal have deres barn døbt.