Kirke advaret flere gange om fritstillet præst

Allerede i midten af 1980erne advarede den katolske kirkes egen ungdomsorganisation om, at to præster muligvis forgreb sig på unge mænd. Den daværende biskop lovede at undersøge sagen, men anmelderen hørte aldrig mere. Siden fulgte flere advarsler. Først for nylig er selvsamme præster blevet fritstillet, mens nye anklager om overgreb mod dem undersøges.

Den katolske kirke i Danmark blev for mere end 25 år siden advaret om mulige overgreb begået af to præster. Præst A og B blev for kort tid siden fritstillet, mens nye anklager mod dem undersøges.

I 1984 tog en ung mand sit eget liv, og den unge mands familie og venner mente, at selvmordet skyldtes, at den unge mand var blevet seksuelt udnyttet af en præst, Præst A. Familien gik til politiet, men som Berlingske Tidende beskrev i går, blev der ikke rejst sigtelse i sagen, og familien trak anklagerne tilbage efter at være blevet truet med retsforfølgelse af præstens advokat.

Men kirken blev dengang advaret fra flere sider. Daværende formand for ungdomsforeningen Danmarks Unge Katolikker Jan Hass hørte i kølvandet på selvmordssagen så mange historier om mulige overgreb begået af begge præster - heraf Præst A i relation til selvmordssagen - at han gik til kirkens ledelse.

»Jeg havde ikke konkrete beviser, som jeg kunne gå til politiet med. Men jeg følte, at jeg havde et ansvar for, at det skulle undersøges, hvis der var noget om snakken. Derfor gik jeg til daværende biskop Hans Martensen og bad om et møde, hvor jeg fortalte om det, jeg havde hørt og bad ham tage sig af det. Han lovede at følge op på det,« siger Jan Hass.

Selv om biskoppen lovede at følge op på sagen, hørte Jan Hass aldrig mere.

De to præster, Jan Hass indberettede til biskoppen, var indtil for nylig begge aktive i hvert sit sogn på Sjælland.

Kærlige omfavnelser

Også en anden katolik, Bent Holdt Jørgensen, har forgæves forsøgt at advare om Præst A i kølvandet på selvmordssagen.

I forbindelse med en række pædofilisager i USA omkring år 2000 henvendte han sig til den katolske kirke med oplysningerne, fordi en præst offentligt havde udtalt, at kirken i Danmark ikke kendte til nogen sager. Bent Holdt Jørgensen fortalte kirken om anklagerne fra midten af firserne mod Præst A og opfordrede til, at kirken genoptog sagen. Men han fik at vide, at kirken ikke mente, der havde været tale om seksuelle overgreb, men måske kærlige omfavnelser i sagen.

De to sjællandske, nu fritstillede præster har gentagne gange været anklaget for overgreb. For Præst As vedkommende fik kirken anmeldelser fra flere sider i 1984, i ca. år 2000 samt igen for nylig. Den anden sjællandske præst, Præst B, blev anklaget i 1984, i 2008 samt igen for nylig. Men først i løbet af den seneste måned - efter massivt pres fra offentligheden - har den katolske kirke besluttet, at alle sager skal undersøges, og at de anklagede præster skulle fritstilles, mens anklagerne mod dem bliver undersøgt.

Politiet og en uvildig advokatundersøgelse vurderer nu anklagerne mod de to som led i et sagskompleks på 26 sager.

Både Jan Hass og Bent Hold Sørensen har for nylig igen henvendt sig til den katolske kirke og bedt den genoptage sagerne. Men det kan blive svært, for kirken kan ikke finde deres henvendelser i det hemmelige arkiv. Jan Hass er frustreret over, at kirken ikke lyttede allerede i 1984:

»De præster, jeg anmeldte i sin tid, er jo de to samme, som nu er fritstillet, og det er jeg meget ærgerlig over. Jeg, min familie og mine forældre og bedsteforældre har aldrig haft dårlige erfaringer med kirken. Det er så ærgerligt, hvis det er de samme folk, som står bag flere ting og ødelægger så meget for kirken,« siger Jan Hass.

Utilstrækkelig reaktion

Han mener, at den katolske kirkes ledelse ikke har reageret tilstrækkeligt på de anklager og mistanker om overgreb, den har modtaget gennem tiden:

»Man kan ikke hindre, at enkelte præster gør den slags. Men man kan handle korrekt, så snart man får nys om tingene og sikre, at alt bliver grundigt undersøgt af de rette, og undersøgelsen dokumenteres. Men det er tilsyneladende ikke sket. Det er utrolig dårlig og mangelfuld ledelse fra kirkens side,« siger Jan Hass.

Også Bent Holdt Jørgensen er frustreret over den behandling, kirken har givet ham i sagen:

»Jeg føler mig svigtet, fordi jeg aldrig fik et ordentligt svar på, hvad kirken vidste om sagen, efter jeg havde anmeldt den. Præsten fortalte mig blot, at kirken ikke mente, der var grundlag for at gå videre med anklagen,« siger han.

Den katolske kirkes talsmand Niels Engelbrecht har været i kontakt med både Bent Holdt Jørgensen og Jan Hass, og han forsikrer om, at deres anmeldelser bliver taget alvorligt:

»Vi tager det op nu, og de involverede har fået besked om, at sagen ligger hos politiet og hos advokaten. Det er der, det vil blive behandlet,« siger han.

Berlingske Tidende har forgæves forsøgt at kontakte de to præster adskillige gange.