Kiosker og barer kan risikofrit sælge sprut og smøger til børn

Antallet af sager om ulovligt salg af cigaretter og alkohol er næsten ikke-eksisterende. SF raser over, at politiet ikke er ihærdige nok til at håndhæve forbud.

Foto: Kim Haugaard. Arkiv
Læs mere
Fold sammen

Kiosker, barer, supermarkeder og andre kan roligt sælge tobak og alkohol til børn og unge, selv om det er ulovligt.

Politiet udviser nemlig ikke den store ihærdighed med at håndhæve forbuddet mod at sælge cigaretter til unge under 18 år og alkohol til børn under 16 år.

Sidste år blev det blot gennemført seks bødesager vedrørende ulovligt salg af tobak og fem sager vedrørende salg af alkohol til børn under 16 år.

De to forudgående år - i 2012 og 2013 - var der hvert af årene blot en enkelt bødesag vedrørende salg af alkohol, mens der blev givet bøder i fire tilfælde både i 2012 og 2013 for at sælge tobak til unge under 18 år.

Det fremgår af oplysninger, som Rigsadvokaten har trukket i politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Oplysningerne er netop blevet præsenteret for Folketingets sundhedsudvalg, hvor medlemmer er stærkt kritiske over for det beskedne antal bødesager.

»Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er flere, som har fået bøder, når man bl.a. på nettet kan se alle mulige tilbud om billig sprut til unge. Det hjælper jo ikke, at vi strammer lovgivningen herinde på Christiansborg, hvis der ikke er nogen, der håndhæver den ude i det virkelige liv. Så bliver det jo bare en pynte-lov eller en symbol-lov. Det er for løst det hér. Politiet bør udvise større ihærdighed på dette område,« siger SFS sundhedsordfører, Özlem Cekic.

Hun henviser til, at der er stærke sundhedsfaglige begrundelser for at begrænse den stærkt helbredsskadelige tobaksrygning og for også at skærpe indsatsen mod det rekordstore alkoholforbrug blandt danske unge.

»Men der er desværre en berøringsangst overfor alkohol, selv om det er meget bekymrende, at de unge drikker så meget. Et overforbrug kan også have store sociale konsekvenser. Derfor er det vigtigt med både en politimæssig indsats og med at få gang i en dialog med dem, der sælger produkterne,« siger Özlem Cekic.

SF mener, at der er brug for en national handlingsplan mod danskeres overforbrug af alkohol, som vil være partiets krav i de kommende forhandlinger om, hvordan de afsatte 200 mio. kr. til en forebyggelsespakke skal udmøntes.

Ifølge loven er der forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, og drikkevarer med en alkoholprocent på 1,2 og derover til personer under 16 år fra bl.a. kiosker.

Sker det alligevel, kan butiksindehaveren, restauratøren og lignende idømmes en bøde, hvilket altså kun er sket i ganske få tilfælde.

Ifølge politiet er årsagen, at der stort set ikke kommer nogen anmeldelser fra f.eks. forældre eller andre om ulovligt salg.

»Hvis man ikke får indrapporteringer om konkrete sager, er det vanskeligt at løbe dem op ude i politikredsene. Derfor er det vigtigt, at  folk reagerer, hvis de ser, at der foregår noget, og f.eks. en kiosk sælger til nogen, man ikke bør sælge til. Så har vi noget at arbejde med og kan begynde at efterforske på det,« siger kommunikationsrådgiver Thomas Kristensen fra Rigspolitiet.

Redegørelsen til Folketingets sundhedsudvalg viser også, at der heller ikke er den helt store aktivitet i forhold til at håndhæve forbuddet mod at markedsføre alkohol overfor unge. Hér er det Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med området, og her har der de seneste tre år været 15 sager.

Seks af sagerne er endnu ikke afsluttet. I fire af dem er der indgivet politianmeldelse, mens Forbrugerombudsmanden fortsat vurderer de to sidste.

Af de ni afsluttede sager har én været omkring domstolene, hvor et ungdomsrejsebureau blev frifundet.

I enkelte sager er der givet en slags påtale, mens der i andre tilfælde ikke har været beviser nok for, at der var foregået noget strafbart.