Kina lagde pres på Det Kongelige Teater i sag om forfulgt dansetrup

Teaterchef og kulturminister Mette Bock hævdede, at teatret ikke var presset, men dokumenter viser det modsatte.

Arkivfoto af forestilling i Det Kongelige Teater, 1. oktober 2016. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Den kinesiske ambassade lagde i august sidste år pres på Det Kongelige Teater og bad teatret om ikke at udleje scener til dansetruppen Shen Yun, som det kinesiske styre har bekæmpet i flere lande.

Det viser en mailkorrespondance, som Radio24syv har fået aktindsigt i hos Det Kongelige Teater, og samtidig fremgår det, at teaterchef Morten Hesseldahl efter det kinesiske pres hævdede over for kulturminster Mette Bock, at Det Kongelige Teater ikke var blevet presset af kinesiske myndigheder i sagen.

”Det virker modstridende,” vurderer jurist og rektor ved Folkeuniversitetet, Bente Hagelund, og fra politisk hold kalder man Kinas adfærd i sagen for ’upassende og ’ubehagelig’.

”Det her er meget alvorligt, og i Danmark har vi jo en forhistorie med hele Tibet-sagen, og hvis der her er tale om, at danske myndigheder har bøjet sig kinesernes pres og undergravet vores grundlæggende rettigheder, så er det jo en skandale,” siger Enhedslistens Rune Lund.

Dansetruppen Shen Yun udspringer af Falon Gong-bevægelsen, der er forbudt i Kina, og siden 2006 har kinesiske diplomater i både Sverige, Tyskland, USA, Tjekket, Irland, New Zealand forsøgt at sætte en stopper for gruppens forestillinger, hvor 5000 års kinesisk kultur genoplives gennem dans og musik.

Og lige siden 2007 har Shen Yun adskillige gange forsøgt at leje sig ind Det Kongelige Teater på lige vilkår med andre.

Men på trods af udsolgte forestillinger over hele verden i de senere år – inkl. To forestillinger i Musikhuset i Aarhus i 2016 - har Det Kongelige Teater gang på gang afvist gruppen med en begrundelse om, at Shen Yuns kunstneriske niveau ikke lever op til de krav, Det Kongelige Teater har.

Bortset fra i 2007, hvor parterne var tæt på en aftale om at gennemføre to forestillinger, men pludselig måtte Det Kongelige Teater trække sig pga. logistiske årsager. Senere viste det sig, at den kinesiske ambassade i kulisserne havde bragt sagen op på et møde i Udenrigsministeriet, og kort tid efter annullerede teatret aftalen med Shen Yun.

I det nye forløb, som Radio24syv har fået indsigt i, fremgår det, at Falon Gong som arrangør for Shen Yun tilbage i september 2017 endnu en gang henvendte sig til danske myndigheder for at få adgang til Det Kongelige Teaters scener.

”Vi håber, at De kan være os behjælpelige med at forsvare kunstnerisk frihed og ytringsfrihed i Danmark og således afvise en diktaturstats indflydelse i hjertet af dansk kultur,” skrev Falon Gongs talsperson, Benny Brix, i brevet.

Kulturministeriet bad herefter om en kommentar fra Det Kongelige Teater, og her fremgår det af en mailkorrespondance mellem to ansatte i teatret, at den kinesiske ambassade i august bad Det Kongelige Teater om at nægte Shen Yun adgang til nationalscenen.

”For en god ordens skyld vil jeg nævne, at jeg i august 2017 havde møde med Den Kinesiske Ambassades Kulturafdeling, da de overvejer at leje en scene til at afholde kinesisk nytår til februar 2018. De sluttede mødet af med at høre, om vi var i dialog med Shen Yun, og anmodede om, at vi ikke tillod dem at leje vores faciliteter,” skrev en ansat i teatret.

Men oplysningerne om det kinesiske pres gik ikke videre til Kulturministeriet.

I stedet understregede teaterchef Morten Hesseldahl dagen efter mailudvekslingen, at kineserne ikke havde presset Det Kongelige Teater.

”Benny Brix (Falon Gong) omtaler endvidere et pres fra ambassader og konsulater, som skulle modarbejde Shen Yuns mulighed for optræden, hvilket imidlertid ikke er en oplevelse, som vi på Det Kongelige Teater kan genkende.”

Og samme besked lod kulturminister Mette Bock gå videre til Falon Gong og Benny Brix, da hun den 4. oktober 2017 svarede på brevet:

”Hvad angår jeres synspunkt om, at de kinesiske myndigheder presser og påvirker teatret til at fravælge Shen Yun, har Det Kongelige Teater, ligesom ved en række tidligere lejligheder, oplyst, at teatret ikke oplever noget pres fra kinesiske myndigheder.”

Teaterchef Morten Hesseldahl oplyser til Radio24syv, at han ikke var bekendt med, at den kinesiske ambassade tilbage i august bad Det Kongelige Teater om ikke at udleje scener til Shen Yun.

”Jeg havde slet ikke hørt om det, før Radio24syv gjorde mig opmærksom på det,” siger han og afviser samtidig, at teatret skulle have bøjet sig for presset fra Kina og på den baggrund afvist Shen Yun.

“Dels ønsker vi ikke, at Det Kongelige Teater skal tages som gidsel i en politisk kamp, og dels har vi konkret vurderet Shen Yuns forestilling og ikke fundet den egnet til os. Men Danmark er fuld af andre venues, bevægelsen kan leje, så jeg forstår ikke, hvorfor det ikke bare er det, de gør,” siger Morten Hesseldahl.

De nye oplysninger om kinesernes pres for at modarbejde Shen Yun i Danmark overrasker ikke talsperson Benny Brix.

”Vi har i 10 år forsøgt at fortælle skiftede kulturminstre om det pres, som det kinesiske kommunistparti lægger. Det er ikke noget, vi opfinder. Vi har at gøre med et kommunistisk styre og diktatur, der blander sig i vores førende kulturelle flagskib, og det samme har vi set på kulturscener i flere andre lande, ” siger han.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen kalder Kinas adfærd for ’ubehagelig’, og han har svært ved at tro på Det Kongelige Teaters forklaring om, at Shen Yun ikke lever om til kvalitetskravene.

”Jeg har ikke selv oplevet forestillingen, men jeg ved, at Shen Yun turnerer i hele verden med noget, som er af højeste kunstneriske klasse, så det er en noget søgt forklaring, mener jeg.”

Af teaterchef Morten Hesseldahls kommentar fra den 22. september til Kulturministeriet fremgår det desuden, at man fra teatrets side mener, at det er Shen Yun, som har presset Det Kongelige Teater.

”Igennem årene har oplevet et massivt pres fra Shen Yun og en ubrudt strøm af henvendelser herunder utallige direkte, private og meget påtrændende henvendelser til bestyrelsesformand og teaterchef. Alt sammen præget af en usædvanlig mangel på forståelse og respekt over for teatrets overvejelser og beslutninger,” skriver Morten Hesseldahl og fortsætter:

”Det indtryk, vi sidder tilbage med, er, at dagsordenen ikke alene er at finde en scene til opførelse af en forestilling, men at bevægelsen har en interesse i at lukrere på Det Kongelige Teaters brand og associationen til det officielle Danmark for at fremme en politisk dagsorden,” skriver teaterchefen.

Ud fra teatrets syn på Shen Yun kunne man få den opfattelse, at Det Kongelige Teater ikke bryder sig om Shen Yuns måde at henvende sig på, siger Bente Hagelund, jurist og rektor ved Folkeuniversitetet.

”Man kunne få den mistanke, at Det Kongelige Teater synes, at Shen Yun henvendte sig på en irriterende måde. Der har været en udbrudt strøm af henvendelser, og ud af det kan man jo læse, at teatret synes, at Shen Yun og deres danske repræsentanter er meget irriterende, men det vil ikke være et sagligt kriterium og lægge vægt på i vurderingen,” pointerer hun.

Enhedslistens Rune Lund vil nu rette henvendelse til kulturminister Mette Bock og bede hende belyse sagen yderligere.

”Det er ganske alvorligt og upassende, at den kinesiske stat blander sig i ting, der er fuldstændig lovlige i Danmark. Her i landet skal man kunne ytre sig enten ved at skrive eller ved at udtrykke sig - eller ved at danse. Derfor skal den kinesiske ambassade ikke komme og lægge pres på enkelte grupper eller personers rettigheder her i landet,” siger han.

Radio24syv har forgæve forsøgt at få en kommentar fra den kinesiske ambassade, og kulturminister Mette Bock henholder sig i sagen til Det Kongelige Teater.

"Det Kongelige Teater har svaret, at teatret ikke har været udsat for pression fra den kinesiske ambassade for at forhindre, at teatret udlejer lokaler til Shen Yun hverken i august eller i andre sammenhænge," skriver hun i en mail til Radio24syv.