Kilde til vandforurening til Køge indsnævres

Eftersøgningen efter kilden til forureningen af drikkevandet i det nordlige Køge er nu koncentreret til forsyningsområdets sydlige del.

Det skriver Dagbladet Køge.

Efter at myndighederne i aftes på baggrund af tilfredsstillende analyseresultater kunne hæve drikke-og brugsforbudet for vandværksvandet i mere end halvdelen af Lyngens Vandværks forsyningsområde, kan arbejdet med sporingen af forureningskilden nu koncentreres til den sydlige del af området, hvor vandet endnu ikke kan »frigives«.

- Vi kan indsnævre søgefeltet - men jeg vil gerne understrege, at vi fortsat ikke ved, hvorfra forureningen stammer, og at vi derfor arbejder med alle tænkelige muligheder - nu blot i den sydlige del af forsyningsområdet, siger miljø-og naturchef Bjarne Svendsen, Køge Kommune.

Frigivelsen af drikkevandet i det nordlige forsyningsområde betyder, at Lyngens Vandværk nu er frikendt, forstået på den måde, at det vand, der udledes herfra er i orden og har været det hele tiden. Forureningskilden skal altså findes et sted ude på forsyningsnettet i det område, der fortsat er restriktionsbelagt.

Der svirrer en masse rygter om mulige forureningskilder - rygterne når også frem til teknikerne, der arbejder med at finde kilden, og alt spor undersøges, uden at det dog endnu har givet et håndfast resultat.

- Der tages løbende prøver, nu endnu mere intensivt i det sydlige område, og koordinationsgruppen drøfter situationen hver eftermiddag, når analyseresultaterne foreligger. Det vil vi fortsætte med, indtil alt vand i forsyningsområdet er i orden, siger Bjarne Svendsen.

Kilde: Dagbladet Køge