Katten er en hund efter fugle

Katte slår millioner af dyr ihjel i naturen. Og det selv om katte slet ikke må bevæge sig frit rundt i den. Nu vil jægerne have overblik over fore­komsten af såvel tamme som herreløse katte i den danske natur.

Ifølge en engelsk undersøgelse spiser?hver eneste engelsk tamkat fra april til ?august i gennemsnit tre fugle og seks pattedyr. Danske jægere mener, at katten er et stort problem mange steder i naturen – ikke kun for fugle, men også hareunger går det ud over. (Arkivfoto) Fold sammen
Læs mere

Med deres spidse tænder, skarpe kløer og lige så skarpe sanser hærger huskatte og herreløse katte naturen og æder løs af ikke mindst fuglene.

Så mange fugle æder de, at de er et problem for naturen, lyder advarslen fra Danmarks Jægerforbund, som på den baggrund er begyndt at opfordre medlemmerne til at registrere, hver gang de ser en kat – med eller uden mærke eller halsbånd – i naturen.

På den måde vil jægerne forsøge at få skabt et overblik over forekomsten af katte i naturen, hvilket der ikke er i dag. Tilbage i 2010 anslog Kattens Værn dog, at der var omkring 650.000 herreløse katte i Danmark. I 2000 vurderede Danmarks Statitisk, at der på samme måde var cirka 650.000 huskatte i Danmark.

Ifølge jagtfaglig chef i jægerforbundet Niels Søndergaard »hører katte ikke til i naturen«.

»Kattens prædation (jagt og drab, red.) på småfugle er et stort problem mange steder – ikke mindst for fugle, der har reder på jorden. Men det går også ud over eksempelvis hareunger. Det er ret voldsomt,« forklarer Niels Søndergaard:

»Meget få katteejere er klar over, at deres kat ifølge lovgivningen skal blive på matriklen. De slipper den ud om aftenen, men den må ikke bare løbe løs.«

Ifølge Niels Søndergaard viser »et konkret forskningsresultat for agerhøns, at 16 procent af de reder, der bliver præderet, bliver det af katte«.

Kunne jægerne ikke bare skyde kattene, nu de er i gang?

»Nej, det handler om at få dem kortlagt. Vil man endelig gøre noget ved dem, kan man fange dem i en fælde og aflevere dem til Kattens Værn. Har de halsbånd, kan man aflevere dem til deres ejer,« siger Niels Søndergaard og anbefaler jægere ikke at skyde katte.

Bestanden af egern »nede på et minimum«

Det er uklart, i hvilket omfang kattene æder løs af den danske småfauna. Men naturvejleder i Fugleværnsfonden Allan Gudio Nielsen har tidligere anslået, at tamkatte hvert år fra april til august fanger to millioner fugle og næsten dobbelt så mange små pattedyr. Tallet bliver noget nær fordoblet, når herreløse kattes hærgen medregnes.

Allan Gudio Nielsen erkender, at kattene formentlig ikke udgør en trussel mod den samlede bestand af danske dyr. Men kattene har »en negativ effekt« og bidrager til »et unødvendigt højt pres på naturen«. Han vurderer derfor, at de sagtens kan gøre drøje indhug i lokale bestande.

Allan Gudio Nielsen beskriver, hvordan katte er med til at holde bestanden af egern »nede på et minimum«, dér hvor han bor.

»Ude i reservaterne ser jeg tit, hvordan katte – både huskatte og vilde katte – er på rov i reder. Blandt andet bomlærkernes,« siger han:

»Katte er fantastiske dyr. Men jeg forstår ikke, at de får den her carte blanche til at hærge, som de har lyst. Hvis man har en kat, hvorfor så ikke have den i en løbegård i stedet for bare at lade den løbe frit rundt?«

I New Zealand og Australien er der eksempler på, at katte har haft store og endog meget alvorlige konsekvenser for fuglearter. Hvilket historien om den lille, newzealandske Stephen Island-smutte vidner om.

Fuglen levede lykkeligt indtil omkring 1900 på øen Stephen Island ved sydøen som det eneste sted i verden som en såkaldt endemisk art og ude af stand til at flyve. Men så kom katte – med menneskers hjælp – til øen, og inden længe havde de udryddet den lille spurvefugl fra øens overflade. Det tog ikke kattene meget mere end ti år.

USA-katte tager milliarder af smådyr

Kattene tager også for sig af retterne i USAs natur. Her har forskere fra Smithsonian Conservation Biology Institute regnet sig frem til, at katte dræber så mange som 15 procent af hele den amerikanske population af fugle. I tal dræber de cirka 83 millioner tamkatte og de 30 til 80 millioner herreløse katte årligt mellem 1,4 og 3,7 milliarder fugle. Dertil kommer, at USAs katte dræber endnu flere små pattedyr som mus og jordegern. 6,9 til 20,7 milliarder smådyr om året bliver det hvert år til.