Karen J. vil straffe kommuner for omsorgssvigt

Strandvænget, Sjælør-sagen og senest forholdene på bostedet Tokanten afspejler alvorlige problemer med kommunernes tilbud til samfundets allersvageste. Velfærdsminister Karen Jespersen lægger op til økonomiske sanktioner.

Regeringen lægger op til økonomiske sanktioner over for kommuner, der svigter deres ansvar på det sociale område. Det sker, efter at Berlingske Søndag kunne afsløre, at otte stærkt udviklingshæmmede uden sprog har været udsat massiv brug af magt på bostedet Tokanten, uden at Københavns Kommune har fået personalets indberetninger.

Københavns Kommune valgte i første omgang at lade Tokantens forstander, Hanne Jensen slippe med en tjenstlig påtale og lade hende blive i stillingen. Efter afsløringerne i går blev hun suspenderet.

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) lægger op til skrappe bøder over for kommunerne. Hun vil ikke kommentere den konkrete sag, når Ombudsmanden er igang med en undersøgelse. Ministeren mener generelt, at reglerne for magtanvendelse er gode.

»Men vi kan blive bedre til at håndtere de situationer, hvor reglerne ikke overholdes«, siger hun og minder om, at Velfærdsministeriet har mulighed for at samkøre de generelle regler over for kommunerne med det sociale område.

»Det vil vi nu konkret udmønte ved at give kommunerne nogle sanktioner, hvis de ikke forvalter den frihed, de har fået – også på det sociale område,« siger Karen Jespersen.

Ikke bestået
Københavns socialborgmester, Mikkel Warming fra Enhedslisten, har det politiske ansvar for forholdene på Tokanten. Han udsendte i går en pressemeddelelse, hvor han forlanger sagen undersøgt til bunds, fordi han er »rystet over, at botilbuddet Tokanten for psykisk og fysisk udviklingshæmmede ikke har indberettet hundredevis af magtanvendelser korrekt.«

Desuden mener Mikkel Warming, at der nu skal iværksættes nye tiltag for at støtte whistleblowers – altså ansatte der går videre til kommunen med oplysninger om ukorrekte forhold. Han lægger vægt på, at offentligt ansatte ikke kun har ret til – men også pligt til – at indberette uregelmæssigheder og ulovligheder. Han vil nu helt konkret arbejde for, at der i København oprettes en enkel og uafhængig mulighed for ansatte til at komme med disse oplysninger. Det kan f.eks. være et decideret nævn, som kan rådgive og vejlede ansatte, der har en viden, som skal frem.

Enhedslisten vil foreslå oprettelsen af en sådan uafhængig instans i København på borgerrepræsentationens første møde efter jul. Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, vil på baggrund af Berlingske Tidendes afsløringer foreslå, at alle landets kommuner får en Ombudsmand lokalt, som borgere og medarbejdere kan gå til.

»Jeg er dybt bekymret over, at det, vi kalder et velfærdssamfund, kan behandle sine svageste på den måde. Når du er psykisk udviklingshæmmet og er så afhængig af andres hjælp, skal samfundet stå sin prøve. Vi har ikke bestået,« siger socialordføreren.

Desværre er det ikke første gang, velfærdssamfundet dumper ifølge hende:

»Min største bekymring er, at det her minder rigtig meget om Strandvænget og Sjælør-sagen. Derfor tror jeg desværre ikke, at dette er en enestående historie.«