Karen J.: Omsorgssvigt skal koste

Strandvænget, Sjælør-sagen og senest forholdene på bostedet Tokanten afspejler alvorlige problemer med kommunernes tilbud til samfundets allersvageste. Velfærdsminister Karen Jespersen lægger op til økonomiske sanktioner.

Regeringen lægger ifølge velfærdsminister Karen Jespersen (V) op til økonomiske sanktioner over for kommuner, der svigter deres ansvar på det sociale område. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech Andersen

Regeringen lægger op til økonomiske sanktioner over for kommuner, der svigter deres ansvar på det sociale område. Det siger velfærdsminister Karen Jespersen (V).

Det sker, efter at Berlingske Søndag kunne afsløre, at otte stærkt udviklingshæmmede uden sprog har været udsat for massiv brug af magt på bostedet Tokanten, uden at Københavns Kommune har fået personalets indberetninger. Kommunen valgte i går at suspendere Tokantens leder.

»Jeg må ikke kommentere den konkrete sag, når Ombudsmanden er i gang med en undersøgelse. Men generelt og principielt vil jeg sige, at reglerne for magtanvendelse er gode. Der findes et ret fintmasket system til indrapportering, hvis man f.eks. tvinger en beboer til at blive vasket. Så skal ledelsen have det at vide, og så skal det indberettes til kommunen, siger Karen Jespersen.

Samtidig skal kommunerne blive bedre til at gribe ind, mener ministeren.

»Vi kan blive bedre til at håndtere de situationer, hvor reglerne ikke overholdes. Når en ledelse ikke indberetter, er det kommunens ansvar at gribe ind. Det kan en kommune ved at lave en undersøgelse og fyre ledelsen. Det sker heldigvis som regel – f.eks. i Strandvænget-sagen. Men så kan der jo også være en situation, hvor kommunen også lader stå til, og bare lader institutionen køre videre, siger Karen Jespersen.

Hvis kommunerne ikke skrider ind, så er Karen Jespersen parat til for eksempel at give dagbøder.

»Der findes en række traditionelle tilsynsbetingelser, som vi kan anvende, men som sjældent anvendes på det sociale område. Men man kan jo f.eks. gå ind og give dagbøder, hvis en kommune ikke overholder ting omkring økonomi.«

Ifølge ministeren er en af de store forcer ved Velfærdsministeriet, at det giver en enestående mulighed for at samkøre de generelle regler over for kommunerne med de sociale områder:

»Der er en fantastisk styrke: På den ene side at give institutionerne og kommunerne nogle store frihedsgrader, på den anden side holde dem ansvarlige, når det går galt som f.eks. med Strandvænget og lignende sager. Det vil vi nu konkret udmønte ved at give kommunerne nogle sanktioner, hvis de ikke forvalter den frihed, de har fået – også på det sociale område,« siger Karen Jespersen.

Desuden henviser hun til foråret store Trepartsaftale, der skal give bedre ledelse og efteruddannelse i det offentlige.

»Vi vil gerne ruste institutionerne bedre. Det er jo et krævende arbejde disse mennesker. Derfor har vi også med Trepartsaftalen fået styrket ledelsen med ekstra midler til lederuddannelse og en særlig indsats for ordentlig efteruddannelse. Vi vil bakke op om medarbejderne og gøre dem dygtigere.«