Karakterkrav på gymnasierne vil ramme drenge hårdest

En ny analyse fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd peger på, at det især er drenge på korte og mellemlange videregående uddannelser, der ville være blevet ramt af adgangskrav til gymnasierne.

Om adgangskravet til gymnasierne skal være en karakter på 02, 4 eller 7 i dansk og matematik er blevet diskuteret flittigt i forbindelse med en ny reform af landets gymnasier. Men nu viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at det især er de drenge, der studerer på en kort eller mellemlang videregående uddannelse, der ville være blevet ramt, hvis der havde været et karakterkrav på 7.

Et karakterkrav på 7 ville nemlig have ramt seks ud af 10 drenge, men kun fem ud af 10 piger.

Det skriver Jyllands-Posten.

Samtidig viser analysen, at med et karakterkrav på 4, ville der ikke have været nogen markant forskel på drenge og pigers mulighed for at blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Karakterkrav på uddannelserne vil føre til en endnu mere skæv kønsfordeling på de mellemlange uddannelser, som i forvejen er domineret af kvinder, vurderer Mie Dalskov Pihl, som er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

»Der er i forvejen en overvægt af piger på de mellemlange uddannelser. Lidt karikeret sagt er der få mandefag som for eksempel bygningskonstruktør, mens der er en stor gruppe velfærdsuddannelser såsom pædagog-, og socialrådgiveruddannelsen, hvor pigerne ofte søger hen. Analysen viser, at vi i hvert fald ikke får flere drenge til at søge ind på disse uddannelser ved at stille et karakterkrav op,« siger Mie Dalskov Pihl til Jyllands-Posten.