Karakterer allerede i 1. klasse

En svensk idé om karaktergivning helt ned i 1. klasse vækker interesse blandt danske politikere. S afviser forslaget.

Den borgerlige regering i Sverige vil give skolerne mulighed for at give karakterer helt ned i 1. klasse. Og det vinder genklang blandt flere danske politikere, skriver Nyhedsavisen.

- Jeg mener, at det kan være udmærket og sundt, hvis karakterer bliver obligatorisk på alle klassetrin. så forældre helt konkret kan se, hvor deres børn står. Det vil være et alle tiders supplement til de elevplaner, som vi indfører efter sommerferien, hvor man skal se på elevens faglige niveau og udarbejde en mini-handlingsplan, siger Martin Henriksen, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti.

De Konservatives uddannelsesordfører, Charlotte Dyremose, finder også det svenske forslag interessant.

- Det kunne man sagtens overveje at indføre i Danmark. Vi er ikke bange for at give karakterer, om det så er i form af tal eller balloner, siger Charlotte Dyremose til Nyhedsvisen.

Hun vil dog afvente resultatet af de obligatoriske test, som træder i kraft efter sommerferien.

Det gælder også Venstre, som er endnu mere forbeholden.

- Vi vil gerne undgå stemplinger af små børn. Vi mener, at de obligatioriske tests sammen med elevplaner siger meget mere om barnet end en karakter, siger Tina Nedergaard.

Socialdemokraternes uddannelsesordfører Christine Antorini er slet ikke begejstret.

- Det er en skidt idé. Et ottetal er et ottetal, og små børn kan ikke fortolke, hvad såpdan en karakter er et udtryk for. De nye elevplaner giver derimod meget mere præcise beskrivelser af elevernes niveau. Her handler det om mundtlige evalueringer, hvor lærer, elev og forældre i fællesskab taler om, hvordan det går og sætter nye mål, siger Christine Antorini.