Kampen om Amager Fælleds natur spidser til: »Normalt er jeg ikke så frembrusende, for jeg mener som udgangspunkt, at man kan snakke sig frem til løsninger«

Bølgerne går højt på Facebook, og modstanderne af et byggeri på Amager Fælled står tættere sammen, efter By & Havn mandag kørte maskiner over den kommende byggegrund for at tynde ud i beplantningen. Vi tager stor hensyn til naturen, lyder det fra By & Havn.

Tilhængere af Amager Fælled mødtes tirsdag ved Sundby Station til en spontan demonstration efter mandagens maskinarbejde ved den gamle strandeng på Amager Fælled. Fold sammen
Læs mere
Foto: Alexandra Justice

Klokken er 14:40, og solen står højt over Amager Fælled. En gruppe mennesker står samlet ved det, de kalder strandengen – det stykke af Amager Fælled lige over for Sundby Station, hvor By & Havn lægger an til at bygge det nye Ørestad Fælled Kvarter.

Selv om de tilstedeværende er drevet hertil af en fælles frustration og vrede, er samtalen rolig mellem cykler og barnevogne, og stemmerne overdøves af og til af de gennemkørende metroer på den anden side af gaden. På et banner med bogstaver i alle regnbuens farver understreger ordene »FÆLLES OM FÆLLEDEN« et forenet budskab, mens et andet opfordrende uddyber: »BEVAR KØBENHAVNS GRØNNE LUNGE«.

Mandag begyndte By & Havn at rydde vegetation for at skabe plads til nogle jordboringer. Boringerne sker i forbindelse med, at By & Havn og pensionsselskabet PensionDanmark er gået sammen i et fælles projektselskab, der skal udvikle denne sidste del af Ørestaden med Ørestad Fælled Kvarter lige ved Sundby Station.

Ifølge By & Havn er boringerne en del af en såkaldt VVM-redegørelse, som kommunen har udbedt sig. En VVM-redegørelse er blandt andet en vurdering af det kommende byggeris påvirkning af miljøet.

Visualisering af Ørestad Fælled Kvarter oppefra. Til højre - lige uden for billedet - ligger Hotel Bella Sky. Dette er masterplanen: kvarteret skal blandt andet være grønt og bygget i naturlige materialer. Udformningen af de færdige huse står en kommende køber for. Fold sammen
Læs mere
Foto: By & Havn.

De seneste uger er tonen skærpet fra modstanderne af Ørestad Fælled Kvarter. Ifølge modstanderne vil byggeriet gå ud over fredede dyre- og plantearter. Engen er et tidligere fredet område, hvor jorden ifølge Danmarks Naturfredningsforening ikke har været pløjet i 5.000 år, og hvor dyre- og plantelivet derfor er ekstra rigt.

By & Havn har derfor været under skarp beskydning fra en gruppe københavnere, der nu også anklager dem for at bruge jordprøverne som en undskyldning for at rydde området en tand for tidligt. Lokalplanen for området besluttes nemlig først efter kommunalvalget til november, hvor de gør sig håb om, at byggeriet kan stoppes.

En kamp for demokratiet

En af de tilstedeværende ved dagens mini-demonstration er Lene Måneblomst, som har brugt Amager Fælled meget i de fire år, hun har boet på Islands Brygge. For hende er der et stort paradoks i, at man i forbindelse med en VVM-redegørelse fjerner store dele af et naturområde, som huser liv.

»Mange af de arter af frøer, der lever herude, er blevet fredet for mange år siden. Det samme gælder deres levested. Og deres levested er jo lige netop der, hvor de nu kører rundt med maskiner for at komme i gang med den her undersøgelse, som, de påstår, skal være med til at fastslå, om området faktisk skal bevares. Så dyrene bliver også slået ihjel. Når demokratiet har besluttet, at noget er fredet, kan man ikke bare overse det. Men fredningen bliver ikke respekteret, og det kan virkelig få mig op af stolen. Derfor er jeg her nu,« siger Lene Måneblomst.

(Artiklen fortsætter under billedet...)

Lene Måneblomst kæmper for at bevare Amager Fælled, som hun ofte går ture i, når hun har brug for at samle tankerne. Foto: Sofie Mathiassen Fold sammen
Læs mere

»Normalt er jeg ikke så frembrusende, for jeg mener som udgangspunkt, at man kan snakke sig frem til løsninger. Men det er lige før, at jeg er parat til at lægge mig foran de biler, for det er ikke i orden, det her.«

Kampen om Amager Fælleds natur spidser til

Der bor ganske rigtigt fredede dyrearter på engen - blandt andet den spidssnudede frø - men selve området er ikke fredet.

Lene Måneblomst er ikke den eneste, der er klar til fysisk at stille sig i vejen for By & Havns arbejde.

Undervejs i mandagens udtynding af områdets beplantning blev politiet tilkaldt, da By & Havn fandt, at en person, der var mødt op for at demonstrere mod rydningen, bevægede sig tæt på den maskine, der stod for fældningen. En samtale mellem Frej Schmedes, som demonstranten hedder, og en specialarbejder ansat af By & Havn endte med en hævet langemand fra den sidste til den første. En episode, som han tog på video og efterfølgende delte på Facebook.

Mens nogle i gruppen Amager Fælleds Venner, der især huser personer, der lige nu kæmper mod byggeriet, fandt fingeren forargelig, forsvarede andre, at specialarbejderen blot gør sit arbejde derude, og at det ikke er hende, man skulle gå efter.

Frej Schmedes er, ligesom Lene Måneblomst og 4.944 andre mennesker, medlem af Facebookgruppen »Amager Fælleds Venner«, der kæmper for at bevare Amager Fælled, og som blandt andet også stod bag dagens spontane mini-demonstration og tidligere demonstrationer for bevarelsen af området.

Efter episoden mellem ham og By & Havns specialarbejder skrev han på Facebook:

»By & Havn giver fuckfinger til Amager Fælleds Venner.
Her viser By & Havn deres sande holdning til os borgere, der vil beskytte den bynære urnatur, der huser fredede arter.
Dette var efter at de tilkaldte politiet, da jeg filmede deres brutale øddelæggelser af strandengen og dens truede og fredede arter.
Politiet medgav mig, at jeg har ret til at filme og være på det offentlige naturområde, men at deres bulldåser af en "buskrydder" der grinder træer og orkideer og efterlader lemlæstede frøer og mast traktosespor, var så farlig, at jeg skulde holde en afstand på 20 meter.
Mange fredede insekter, padder og andre arter er slagtet i dag af #ByogHavn. #STOPbyoghavn !!! #PasPåPadderneFrankJensen #ViBorHer #BevarAmagerFælledstop dem ved kommunalvalget!«

Flere forholder sig kritisk til håndteringen af jordprøverne

I går satte de Radikale, der også kæmper mod byggeriet, spørgsmålstegn ved, om det nu også er nødvendigt at pløje så meget vegetation ned for at tage nogle jordprøver.

Tommy Petersen, de Radikales gruppeformand, har bedt overborgmester Frank Jensen forklare sig.

Hos By & Havn afviser udviklingschef, Rikke Faaborg Jarmer, at man er gået tidligt i gang med jordprøverne.

»Vi er blevet bedt om at lave denne VVM-undersøgelse, og i den forbindelse er vi nødt til at foretage disse boringer. Vi mener ikke, at vi er gået tidligt i gang,« siger Rikke Jarmer og understreger, at det har været vigtigt for By & Havn i hele projektet at respektere naturen.

»Det har været vigtigt for os at kigge på, hvordan vi kan få et byområde som Ørestad Fælled til at gå i samspil med naturen. Det har været hele fokusset i vores udvikling af den kommende by. Hvordan kan vi bedst muligt bevare de naturværdier, der er i området? I forhold til hele det her arbejde, der har foregået nu, er det vigtigt at se på den samlede økologiske funktion i området. Det er ikke vores eller vores rådgiveres vurdering, at byggeriet påvirker områdets varige økologiske funktion negativt,« siger hun.

Så efter byggeriet vil der så være plads til de fredede dyr?

»Ja. I den vestlige del af området vil der for eksempel være en spredningskorridor, så frøerne kan vandre. Det er der blevet taget stor højde for i udvælgelsen af vinderprojektet,« siger udviklingschefen og kommenterer på den modstand, hun oplever mod projektet.

»Jeg synes, at den største misforståelse er, at det lyder som om, vi bygger på hele Amager Fælled. Med Ørestadsloven fra 1994 er der udlagt et byggefelt, som samlet er på seks procent af Amager Fælled. Så det er en lille del. Og de naturværdier, som diskuteres, dem forsøger vi at bevare så meget som muligt. Det er ikke sådan, at de naturværdier kun er lige inden for det område, hvor byggeriet er,« siger Rikke Faaborg Jarmer.

Kampen om byggeriet på Amager Fælled, som udgør den sidste etape af byggeriet i Ørestaden, har stået på i flere år. Men debatten blev intensiveret med en meningsmåling i Berlingske i slutningen af juni, der viste, at det ikke er usandsynligt, at der på den anden side af den kommende kommunalvalg i København vil være et flertal bestående af EL, Alternativet, R og SF, der alle ønsker at stoppe byggeriet.

Artikel er opdateret kl. 13:13. Berlingske har rettet enkelte faktuelle fejl. Tidligere fremgik det blandt andet, at omtalte eng er fredet.  Dette er ikke tilfældet. Derudover er en kommentar fra projektchef i By & Havn for Ørestad Fælled Kvarter, Rikke Faaborg Jarmer, blevet tilføjet.