Kamp om attraktive officersstillinger

Forsvaret står til at tabe gode job i København, og nu gælder det placeringen af en ny operativ kommando for Jægerkorpset og Frømandskorpset. Skal den ligge i hovedstaden eller i Nordjylland?

Midt i de trange tider og et firecifret antal stillingsnedlæggelser skal forsvaret oprette enkelte centrale og attraktive stillinger, som der bliver rift om i officersrækkerne. Blandt andet i forbindelse med oprettelsen af en ny, operativ kommando (SOF-kommandoen), som skal opstille og lede Danmarks specialoperationsstyrker i Jægerkorpset og Frømandskorpset. Fold sammen
Læs mere

Midt i besparelser for 2,7 milliarder og et firecifret antal stillingsnedlæggelser skal forsvaret også oprette enkelte nye, men vigtige stillinger.

Inden forsvarsforligets udløb i 2017 skal dørene slås op til en ny, operativ kommando, som skal opstille og lede Danmarks specialoperationsstyrker i Jægerkorpset og Frømandskorpset. Den nye operative kommando, som nu benævnes »SOF-kommandoen«, ventes at blive bemandet med 50-60 stillinger, hovedsageligt officerer, og nu kæmpes der om, hvorvidt de nye job skal placeres i Københavns-området eller i Jylland.

Ifølge to militære forskere ved Forsvarsakademiet, lektor Peter Viggo Jakobsen og major Lars H. Ehrensvärd Jensen, bør den nye SOF-kommando placeres i København. Den nye kommando bør ifølge de to forskere integreres i de politiske overvejelser om indsættelse af specialoperationsstyrker, fra de første tegn på en krise eller konflikt viser sig. Desuden bør den nye SOF-kommando placeres i nærheden af civile samarbejdspartnere.

»Det eneste fornuftige sted vil være at placere kommandoen direkte under forsvarschefen i København,« skriver de to forskere i en kronik i Berlingske mandag.

Sideløbende med diskussionen om SOF-kommandoens placering venter forsvarets ansatte nu på syvende måned på besked om sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet og sammenlægning af de nuværende tre operative kommandoer til en ny »Værnsfælles Operativ Kommando. Efter alt at dømme er der ikke nogen fremdrift i forsvarsminister Nicolai Wammens (S) overvejelser om forsvarets fremtidige ledelse. Forsvarsministeriet oplyser, at det »fortsat er regeringens ambition at gøre forsvaret endnu mere effektivt ved at modernisere dets øverste ledelse«, men ministeren »ønsker ikke at gå i detaljer om drøftelsesprocessen«, altså drøftelser med de borgerlige partier, der tidligere har afvist en fuldstændig integration mellem Forsvarskommando og ministerium.

Klar til forhandling, når ministeren er klar

»Drøftelsesprocessen« er tilsyneladende ikke nået langt, siden Nicolai Wammen overtog Forsvarsministeriet i august sidste år. I hvert fald afviser såvel Venstre-forsvarsordfører Troels Lund Poulsen som Dansk Folkepartis Marie Krarup at være inddraget i nogen kommunikation med forsvarsministeren om sagen. Den konservative ordfører, Lene Espersen, vil ikke udtale sig om sine eventuelle kontakter til ministeren, men siger, at hun er klar til forhandling, når ministeren er.

Men ifølge formanden for officerernes fagforening, Bent Fabricius, må det anses for givet, at slutresultatet bliver færre ansatte, når Forsvarskommandoen og ministeriet engang er sammenlagt i en eller anden form.

»Så jeg er sikker på, at en række af vores medlemmer vil være ualmindeligt glade for nye stillinger i Københavnsområdet,« siger han. Omvendt vil andre officerer ved især Jægerkorpset, der har adresse på Flyvestation Aalborg, være mindre begejstrede ved udsigten til at skulle til København.

»Især de yngre officerer er mindre mobile end i gamle dage. De har giftet sig med ægtefæller, der ofte er lige så godt eller bedre uddannede, og som også skal have et kvalificeret job. Den »gulerod« i form af betaling for at blive beordret til midlertidig tjeneste, som officerer fik tidligere, er med den nye forsvarsforlig stort set væk. For mange af officererne er det ikke en mulighed at rykke familien op fra Sjælland og flytte til Jylland, eller omvendt,« siger Bent Fabricius.

Ifølge nye tal fra forsvaret forlod 75 officerer i 2013 jobbet i utide. Det skal sammenlignes med, at der uddannes færre end 200 nye officerer om året.

Hverken Troels Lund Poulsen, Lene Espersen eller Marie Krarup er på nuværende tidspunkt klar til at mene noget om, hvor den kommende SOF-kommando skal placeres. Men Troels Lund Poulsen og Lene Espersen mener begge, at der ikke er noget til hinder for at placere den i Jylland.

»Jeg vil ikke ud i en navneleg, men der findes allerede mange højtplacerede folk i forsvaret i København,« siger Troels Lund Poulsen.

Lene Espersen føjer til, at modstand internt i forsvaret mod SOF-kommandoen ikke vil få lov at forhindre oprettelsen.

Officersformand Bent Fabricius mener, at politikerne bag forsvarsforliget nu skylder forsvarets ansatte at afklare deres fremtid. Men ifølge oppositionen er det op til forsvarsministeren at komme med forslag. »Jeg er ikke forsvarsminister. Regeringen har selv skabt problemet her,« siger Troels Lund Poulsen.