K: Ombudsmand skal se på ministers svar

De Konservative støtter oppositionens krav om, at Folketingets Ombudsmand skal undersøge, hvorvidt integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) har brudt sin vejledningspligt. Ministeren tav om reglerne om familiesammenføring efter EUs regler.

De Konservative bakker op om, at Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen undersøger om der har været misvisende eller fortiede oplysninger om den særlige EU-ret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft.

Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen kommer med stor sandsynlighed til at undersøge, hvorvidt integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) har brudt sin lovbefalede vejledningspligt i et svar om familiesammenføring til et dansk/costaricansk par.

De konservative støtter oppositionens krav om, at ombudsmanden skal undersøge, om skiftende ministre har fortiet oplysninger om EU-retten, der gør det muligt for en dansker at få en udenlandsk ægtefælle til landet via et kort arbejdsophold i et andet EU-land, selv om man ikke lever op til den danske 24-årsregel og det danske tilknytningskrav.

Som omtalt i Berlingske Tidende søndag vurderer førende forvaltningsretseksperter, at Birthe Rønn Hornbech har brudt med vejledningspligten, fordi hun ikke oplyste det dansk/costaricanske par om EU-retten på trods af, at der direkte blev spurgt, om de to mænd, der har indgået registreret partnerskab, kunne blive familiesammenført i Danmark efter EU-reglerne, hvis de forinden tog på arbejdsophold i Sverige.

Forventer klare svar
»Vi forventer naturligvis, at regeringen og ministeren administrerer efter loven og giver nogle klare og korrekte svar til borgerne. Når der nu bliver lavet undersøgelser hos ombudsmanden samt statusnotater om forholdet mellem udlændingeloven og EU-retten, mener vi, at alle sten skal vendes,« siger de Konservatives integrationsordfører og EU-ordfører Helle Sjelle.

Hun tilføjer, at hun ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at vurdere, om Birthe Rønn Hornbech har brudt sin vejledningspligt i den konkrete sag.

»Det er der nogle eksperter, som siger. Og derfor må det undersøges, om det er rigtigt eller forkert,« siger Helle Sjelle.

Hvorfor har I konservative hidtil været tavse i sagen om udlændingeregler?

»Vi afventer den undersøgelse, som ombudsmanden kommer med. For der er åbentbart mange modstridende synspunkter om, hvad der er rigtigt og forkert. Tingene er ikke så enkle, som de nogle gange bliver fremstillet,« siger Helle Sjelle.

Hvordan har du selv vurderet de afgørelser om EU-retten, som løbende er kommet fra EF-domstolen?

»EF-domstolen dømmer nogle gange lidt anderledes, end en dansk domstol ville. Og det er klart, at man som politiker skal holde et vågent øje med, hvorledes den dømmer. Man skal ikke glemme, at den i mange sager har dømt til stor fordel for den enkelte borger. Men der er også nogle tilfælde, hvor vi her i Danmark må debattere, om det er rimeligt,« siger Helle Sjelle.

EU-retten betyder, at et kort arbejdsophold i et andet EU-land kan sætte de stramme familiesammenføringsregler i den danske udlændingelov ud af kraft, når parret vender tilbage.

Det har hverken været muligt at få en kommentar fra Birthe Rønn Hornbech eller Hans Gammeltoft-Hansen.