K kræver ministersvar om dårligt uddannede lærere

Efteruddannelse af helt nyuddannede lærere koster mange penge og bør ikke være nødvendigt. Konservative kræver øjeblikkelig handling fra ministeren.

Nyuddannede lærere sendes direkte tilbage på skolebænken, fordi de ofte ikke er godt nok uddannet til at kunne lede en klasse alene eller varetage skole-hjem-samarbejde. Det får de Konservative til at kræve uddannelsesminister Morten Østergaard (R) på banen.

- Det er rystende, at man bruger så mange penge på at efteruddanne helt nyuddannede lærere. Det er helt absurd bare at sige sætningen. Derfor har jeg netop i dag krævet et svar fra ministeren, hvor jeg beder ham om at komme med en redegørelse for, hvordan han har tænkt sig at løse det her problem, siger forskningsordfører Mai Henriksen (K).

Alene i Københavns Kommune er 97 nyuddannede lærere blevet efteruddannet siden 2009, og det har kostet godt 400.000 kroner om året, skriver Politiken.

Inden sommerferien indgik regeringen et forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny læreruddannelse, hvor der er mere fokus på praktik og flere undervisningstimer - altsammen for at hæve barren for de nye lærere og give folkeskolen et gevaldigt løft.

- Vi sætter individuelle mål for, hvordan kvaliteten på uddannelserne skal øges. Vi vil have fokus på, at de store velfærdsuddannelser skal have mere aktivitet på studiet, fordi de mange steder simpelthen har for få timer, siger Morten Østergaard til Politiken.

Han har netop indledt forhandlinger med de syv professionshøjskoler.

Men da de nye mål og krav ikke gælder før sommeren 2013, er det først de lærere, der bliver færdiguddannet fire år senere, som har de rigtige kompetencer, påpeger Mai Henriksen.

- Mere praktik er virkelig vigtigt, for de nye lærere skal rustes til at stå foran en hel klasse og undervise. Men det ser vi først effekterne af om fem år, så ministeren skal snarest muligt komme med en helt konkret handlingsplan for, hvordan han i samarbejde med professionshøjskolerne vil sikre, at der ikke er flere kommuner, der skal bruge hundredtusindvis af kroner på efteruddannelse, siger hun.

Venstre har ikke tænkt sig at kræve handling fra ministeren, men vil gerne have afdækket problemets omfang.

- Det giver naturligvis stof til eftertanke, og vi er indstillet på at følge området meget tæt, men vi ser ingen grund til at kræve yderligere handling lige nu. Jeg glæder mig bare over, at vi har lavet en ny læreruddannelse, som skal rette op på nogle af manglerne i den gamle, siger partiets forskningsordfører, Esben Lunde Larsen.