Justitsministeren vil gøre peberspray til fast udstyr for fængselsbetjente

Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet. PR-foto. Fotograf Nicolai Perjeci. Fold sammen
Læs mere

Betjente i lukkede fængsler skal til enhver tid have peberspray ved hånden.

Sådan lyder et nyt lovforslag fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der netop er blevet førstebehandlet i Folketinget. Forslaget kommer på baggrund af flere episoder, hvor fængselsbetjente har været udsat for vold i danske fængsler.

De mest hårdkogte kriminelle udgør en stadigt større andel af de indsatte, da flere afsoner mildere domme med fodlænke eller samfundstjeneste. Derfor mener ministeren, at det er nødvendigt at udruste fængselsbetjentene yderligere.

I den seneste rapport fra Fængselsforbundet fra efteråret 2016 lød det, at volden mod de ansatte var steget med 36 pct. sammenlignet med året før. I de første otte måneder af 2016 var der 373 episoder med vold og trusler mod Kriminalforsorgens medarbejdere. Til sammenligning var der 273 episoder i samme periode i 2015.

Betjentene har i dag adgang til peberspray, men de skal hente pebersprayen fra et centralt depot, hvis de finder det nødvendigt at bære. Problemet har ifølge Fængselsforbundet været, at der har været forskellig praksis fra fængsel til fængsel om, hvornår det var nødvendigt at bære peberspray. Det fortæller formand Kim Østerbye. Med ministerens forslag skal betjentene have peberspray i bæltet som en fast del af deres udstyr.

Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet

Fængselsbetjentenes fagforbund har i lang tid efterspurgt, at peberspray skulle være en del af deres faste udstyr. Ifølge formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, har reglerne omkring brugen af peberspray haft behov for at blive mere formaliserede.

»Det har været meget tilfældigt, hvordan regler blev forvaltet fra fængsel til fængsel. Så fra vores side udviklede det her forslag sig med en snak med ministeren om, at det var utåleligt, at reglerne for, hvornår man måtte bære peberspray, var så forskellige,« siger formanden.

Med lovforslaget kommer peberspray også ind i betjentenes hierarki for magtanvendelse, sådan at det først bliver brugt, hvis metoder som dialog og håndspålæggelse ikke har haft effekt. Men Kim Østerbye understreger, at han ser peberspray som et »skånsomt« magtmiddel:

»Der er ingen tvivl om, at står du som betjent og skal vurdere, om du skal bruge armlåsgreb, førergreb eller trække din peberspray, trækker du den. Jeg er af den overbevisning, at det er et skånsomt magtmiddel – også mere skånsomt end håndkraft, hvor du risikerer at komme til skade,« siger Kim Østerbye.

Er der ikke mulighed for, at vi ser tilfælde, hvor peberspray bliver brugt, hvis betjentene altid har det på sig?

»Det skal jeg jo ikke kunne afvise, men det er ledelsens opgave – i de enkelte fængsler – at følge den udvikling nøje, så det kun bliver brugt i situation, som under alle omstændigheder var endt med magtanvendelse,« svarer formanden.

Peberspray er i dag tilgængelig for betjentene, men sprayen skal hentes fra et centralt depot, og det er problematisk.

»Vi er afhængige af at være tilstrækkeligt personale til, at én kan hente peberspray til dem, der skal bruge det, og det er det, vi gerne vil ud af,« siger han og understreger:

»Det her handler ikke om øget ret til at bruge peberspray.«

Peter Vedel Kessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

Peter Vedel Kessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. PR-foto. Fold sammen
Læs mere

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Peter Vedel Kessing har tidligere undersøgt brugen af peberspray i danske fængsler, og han frygter, at det kan blive en glidebane, hvis betjente får peberspray ved hånden altid.

»Der er en klar risiko for, at peberspray oftere vil blive anvendt, for selv om det er de samme restriktive regler, der gælder for anvendelsen, er det jo klart, at man kommer til at bruge det mere, når man har det ved hånden, « vurderer Peter Vedel Kessing.

FN og Den Europæiske Torturkomité fraråder, at betjentene bærer peberspray. Men en sådan anbefaling er ikke retligt gældende forklarer seniorforskeren.

»Der er en risiko for, at man kommer til at bruge det mere, og derfor anbefaler de, at man ikke skal have det på sig permanent,« siger han.

Politiet og Fængselsbetjentene fremhæver peberspray som et lidet indgribende magtmiddel, men Peter Vedel Kessing ser peberspray som et »alvorligt« magtmiddel:

»Der er fare forbundet med peberspray. Sundhedsstyrelsen siger jo, at hvis man har nogle luftsygdomme eller er ophidset, er selve magtmidlet alvorligt. Det kan også blive yderligere forstærket i lukkede rum, som eksempelvis en celle. De, der har fået peberspray, fortæller jo om, hvor svært det er at trække vejret,« argumenterer seniorforskeren og fortsætter:

»Det er vigtigt, at man laver et klart skel mellem, hvornår man må bære peberspray, og hvornår man må anvende peberspray. Én ting er, at man har det på sig, en anden ting er, hvilke regler der gælder for, hvornår man må bruge peberspray.«

På linje med justitsministeren vurderer Peter Vedel Kessing, at det er vigtigt at udruste fængselsbetjentene, da klientellet af indsatte er blevet mere hårdkogt.

»Jeg mener, at der her er hensyn, der gør, at man kan argumentere for at lade betjentene bære peberspray, men – igen – det må ikke blive en glidebane,« understreger han.