Jurist: Anklager har en god sag

Den særlige terrorparagraf bliver omdrejningspunkt i den kommende sag mod ROJ TV. Strafferetsekspert vurderer, at anklagemyndigheden har en god sag.

Rigsadvokaten står foran en stor opgave for at få stoppet ROJ TV, men det bliver langtfra en umulig opgave, vurderer Danmarks førende strafferetsekspert.

Det danske radio- og TV-nævn har ellers allerede tre gange afvist tyrkiske klager om, at den kurdiske TV-station sender propaganda på vegne af terrorgruppen PKK.

Men anklagemyndigheden står formentlig med et stærkere bevismateriale efter mere end fem års efterforskning: »Anklagemyndigheden skal for det første bevise, at PKK er en terrororganisation, hvilket nok ikke bliver svært, da PKK jo længe har stået på EUs terrorliste. Dernæst skal det bevises, at der er tale om propagandavirksomhed til fordel for PKK, så retten må jo forholde sig til det materiale, som anklagemyndigheden fremlægger. Sagen har jo været forberedt ret grundigt, så mon ikke anklagemyndigheden har en forholdsvis god sag,« siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

Terrorparagraffen

ROJ TV og dets moderselskab Mesopotamia Broadcast A/S er tiltalt efter straffelovens paragraf 114 stykke e, der handler om at fremme terrorvirksomhed.

»Anklagen vedrører propagandavirksomhed, og det er blandt andet det, der er kernen i forbuddet mod at »fremme« terrorvirksomhed. Paragraffen kræver ikke, at der ydes bistand til konkrete terrorhandlinger,« siger Jørn Vestergaard

Paragraffen er tidligere brugt i sagen mod dansk-marokkaneren Said Mansour. Han blev i 2007 idømt tre år og seks måneders fængsel for at have opildnet unge til terror ved at producere og distribuere propagandamateriale.

Statsadvokat for København Lise-Lotte Nilas bekræfter, at bevisførelsen først og fremmest vil basere sig på det, som ROJ TV sender ud på skærmen:

»Det primære er udsendelserne. Det er vores opfattelse, at der er foregået propagandavirksomhed i form af ensidighed og en til stadighed fortsat udsendelsesrække med det formål at fremme PKKs virksomhed.«

Bredere materiale

Men bevismaterialet er bredere end som så. Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen oplyser, at der er sket en omfattende efterforskning i økonomiske og ledelsesmæssige sammenhænge mellem ROJ TV og PKK.

Som Berlingske Tidende har afsløret gennem de seneste måneder, drejer det sig blandt andet om personlige møder på højeste plan. Møder, som ROJ TV ellers hårdnakket har nægtet har fundet sted. Vi har imidlertid fremlagt fotos, der dokumenterer et møde mellem ROJ TVs danske bestyrelsesformand, Henrik C. Winkel, og de to PKK-ledere Zübeyir Aydar og Remzi Kartal i Belgien. Vi har også offentliggjort fotos af et møde i Irak i 2006 mellem daværende administrerende direktør i ROJ TV, Manouchehr Zonoozi, og PKKs øverste militære leder Murat Karayilan.

»Der er foregået en omfattende efterforskning, og resultaterne af efterforskningen vil indgå i sagen,« bekræfter Lise-Lotte Nilas.

Berlingske Tidende har ligeledes afdækket, at politiet mistænker Den Kurdiske Kulturfond i København for at have hvidvasket op mod 118 mio. kr. fra PKK ved at sende dem videre som donationer til ROJ TV. Også den efterforskning er en del af anklagemyndighedens materiale, som kan blive brugt i retten.

Ingen enkeltpersoner i ROJ TV er tiltalt, kun de to selskaber. De vil i værste fald få frataget deres danske sendetilladelser og derfor reelt lukke. Ifølge Lise-Lotte Nilas ville tiltaler mod enkeltpersoner forsinke sagen unødigt.