Juralektor: Mai Mercado må ikke kalde svindelmistænkt kvinde for »et virkelig gennemgående dårligt menneske"

Mai Mercado skal ikke på et mere eller mindre løst grundlag fælde værdidom over en borger, som ikke har tilstået en kriminel handling, og som ikke er dømt ved en domstol. Det siger lektor i jura Frederik Waage efter, at børne- og socialministeren har beskrevet den 64-årige svindelmistænkte, der blev anholdt i går, som »et virkelig gennemgående dårligt menneske«.

(ARKIV) Børne- og socialminister Mai Mercado (K) (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Når børne- og socialminister Mai Mercado (K) siger, at »kvinden er virkelig gennemgående et dårligt menneske« om den 64-årige svindelmistænkte i sagen om millionsvindel i Socialstyrelsen, er det at fælde en værdidom over en borger, som ikke er dømt ved en domstol.

Hvis udtalelsen tages op, vil Folketingets Ombudsmand kunne udtale kritik af ministeren, vurderer lektor dr. jur, Frederik Waage.

Det var børne- og socialministerens umiddelbare reaktion på, at den 64-årige sigtede kvinde mandag morgen blev anholdt i Sydafrika, som førte til udtalelsen. Kvinden er sigtet for at have svindlet sig til 111 millioner korner i Socialstyrelsen. Til Berlingske sagde Mai Mercado mandag:

»Jeg drømte, at jeg kom ind i et rum, hvor jeg vidste, hun var. Jeg fik lejlighed til at spørge hende, hvorfor hun havde taget de penge, men det ville hun ikke rigtigt svare på.«

Ifølge lektor dr. jur, Frederik Waage fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet skal man som minister passe på, at man ikke bliver revet med af stemningen.

»Det, som Mai Mercado siger om den 64-årige kvinde, er noget, mange måske kan tænke. Men i sin egenskab af minister er det ikke god forvaltningsskik at komme med værdibedømmelser af en borger, der endnu ikke er dømt,« siger han.

Det er ikke god forvaltningsskik at komme med værdibedømmelser af en borger, der ikke er dømt endu. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Folketingets Ombudsmand kan rejse kritik

»Almindelige politikere har en meget vidtgående ytringsfrihed. De er ikke omfattet af de samme regler om god forvaltningsskik som en minister er. Men Mai Mercado er underlagt de samme regler, som gælder for embedsmænd. Hun skal ikke på et mere eller mindre løst grundlag fælde værdidom over en borger, som ikke har tilstået den kriminelle handling, og som ikke er dømt ved en domstol.«

Frederik Waage antager, at Folketingets Ombudsmand, der fører tilsyn med embedsmænds overholdelse af reglerne for god forvaltningsskik, vil udtale kritik af ministeren, hvis sagen tages op. Han vurderer samtidig, at situationen havde været anderledes, hvis den 64-årige offentligt havde tilstået sagen eller var blevet dømt i en straffesag.

»Som socialminister skal man naturligvis kunne udtrykke sin personlige holdning til de ting, der er foregået i ens eget ministerium. Det må også forventes, at hun i en helt ekstraordinær sag som denne udviser engagement og udtrykker personlige og værdiladede holdninger. Men hendes udtalelser skal leve op til almindelige retsprincipper og god forvaltningsskik«, forklarer Frederik Waage.

Han påpeger, at der i de senere år har været en stigende tendens til, at politikere blander sig i verserende retssager. Den udvikling er ikke uproblematisk af hensyn til domstolenes uafhængighed, men ytringsfriheden giver generelt de folkevalgte et betydeligt frirum til at udtrykke holdninger og værdier.

»Anderledes forholder det sig med ministre, der som øverste embedsmænd i ministerierne er underlagt forvaltningsloven og almene retsprincipper. Ministrenes ytringsfrihed er på afgørende punkter indskrænket, og det rammer Mai Mercado her,« konkluderer Frederik Waage.

Personlig nærhed til den sigtede

Da den 64-årige kvinde mandag morgen blev fundet i det sydlige Sydafrika, udtrykte Mai Mercado en lettelse over, at man nu kommer et skridt nærmere en opklaring.

Satspuljemidlerne, som kvinden er sigtet for at have stjålet fra, går almindeligvis til prostituerede, psykisk syge, sårbare, anbragte børn, unge og hjemløse. Det er »den værst tænkelige gruppe, man kan stjæle fra,« udtalte ministeren i går til Berlingske.

Ole Thyssen

»Der er en tendens til, at nogle politikere, og nu taler jeg generelt, mener, de fremstår som interessante og mere vedkommende mennesker, hvis de er med i Vild med dans eller inviterer et tv-hold hjem for at se, hvad de har i det private køleskab.««


Ole Thyssen, professor, dr.phil. ved Institut for ledelse, politik og filosofi på CBS betragter ministerudtalelsen mandag om »et gennemgående dårligt menneske« ud fra et etisk perspektiv.
»Den rolle, ministeren her påtager sig er en personlig nærhed til den sigtede, selv om man må antage, at hun aldrig har mødt den sigtede. Politikere skal udtale sig om politik, og ikke om det enkelte menneske,« siger Ole Thyssen.

»Politik er noget helt andet end moralske domme. Der er en tendens til, at nogle politikere, og nu taler jeg generelt, mener, de fremstår som interessante og mere vedkommende mennesker, hvis de er med i Vild med dans eller inviterer et TV-hold hjem for at se, hvad de har i det private køleskab.«

Ifølge Ole Thyssen bruger politikerne dermed personliggørelsen over for borgerne.

»Politikere kan falde for fristelsen til at ramme den enkelte borger der, hvor de selv bliver mere personlige. Det kan være, at ministeren er faldet for den fristelse. Men ministeren skal tale om politik, og i det konkrete tilfælde alene om status i forhold til, hvad der sket i Socialstyrelsen, og hvordan man kan undgå, det sker igen. Det er grænseoverskridende at tale om det enkelte individ. Politikere har ikke lov til at dømme folk moralsk, kun juridisk.«

Berlingske har bedt børne- og socialminister Mai Mercado om en kommentar til kritikken, men hun har ikke svaret.