Juraeksperter advarer mod at gøre »uagtsom« voldtægt strafbart

Hvis man kriminaliserer »uagtsom« voldtægt, risikerer man at nedkriminalisere voldtægt og ende med lavere straffe til gerningsmænd i voldtægtssager. Derfor bør man ikke kunne dømmes for uagtsom voldtægt, lyder det fra både juraeksperter og dommernes formand.

Foto: ERIK REFNER. Jørn Vestergaard. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

På baggrund af en kontroversiel sag fra Roskilde Byret, hvor tre unge mænd i sidste uge blev frifundet for anklager om voldtægt af en 17-årig beruset pige, er der fra flere sider blevet rejst krav om en lovændring, så man fremover i de danske retssale kan dømme for såkaldt »uagtsom« voldtægt.

I dag kræver en dom for voldtægt nemlig, at anklagemyndigheden evner at bevise, at gerningsmandens havde til hensigt at voldtage, altså havde såkaldt forsæt. Men det viser sig gerne at være svært at bevise i voldtægtssager, hvor gerningsmand og offer ofte kender hinanden og efterfølgende har modstridende fortællinger om forløbet.

Fra politisk hold er SF og Alternativet tilhængere af at kriminalisere uagtsomhed, og både chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, og den kvindepolitiske forening Joan-Søstrene, der tilbyder samtalerådgivning til voldtægtsofre, har de seneste dage bakket op om ønsket.

Samtidig har Facebook og Instagram flydt over med krav om ny lovgivning på området, ligesom der i aften afholdes store demonstrationer i landets største byer under overskriften »Aldrig din skyld«.

Men nu går en række af landets profilerede juraeksperter samt dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, i rette med dem, der mener, at en indførelse af »uagtsom« voldtægt i straffeloven skulle være løsningen på de i manges øjne kontroversielle og uforståelige domme i voldtægtssager.

Kriminaliserer man voldtægt i uagtsom form, vil problemerne med at føre bevis fortsat være de samme i sager, hvor det ofte er ord mod ord, mener Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet (KU) . Desuden vil der være en stor risiko for, at gerningsmanden faktisk slipper billigere.

»Der vil være en risiko for, at tilfælde, der ellers ville blive bedømt strengt som forsætlig voldtægt, i stedet ville blive takseret efter en lempeligere målestok, hvilket alt andet lige vil være i modstrid med intentionerne bag en lov­ændring,« siger Jørn Vestergaard.

»Der er også svært at forestille sig en dom til fængsel for et uagtsomt forhold, og det vil næppe være tilfredsstillende for nogens retsfølelse, hvis der idømmes bødestraf i en voldtægtssag. Det vil give det uheldige signal, at man ligefrem kan betale sig fra en voldtægt.«

Dårlige eksempler fra Norge

I Norge kan man i dag blive dømt for uagtsom voldtægt. Landet bliver derfor ofte fremhævet som et foregangsland for de personer, der ønsker uagtsomhed indført i straffelovens paragraf om voldtægt. Eva Smith, dr.jur. og professor emeritus ved KU, henviser også til Norge, men som et dårligt eksempel.

»Risikoen er, at anklagemyndigheden beslutter, at det kan være svært at vinde en sag om rigtig voldtægt, og derfor kører den på uagtsom voldtægt, for det kan vi i hvert fald bevise. Erfaringerne fra Norge tyder på, at det ofte vil ske, og det kan være frustrerende for offeret, der kan føle, at hun ikke har sagt tilstrækkeligt fra, siden manden »kun« bliver dømt for uagtsom voldtægt,« siger hun.

Hun henviser til en tidligere studerendes speciale, der viste, at 24 af 25 sager fra Norge, der var endt med en dom for uagtsom voldtægt, ville have medført en dom for forsætlig voldtægt i Danmark og dermed en strengere straf end ved uagtsomhed. Både Trine Baumbach, lektor og ph.d. i jura, KU, og Lars Bo Langsted, professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, bakker deres kolleger op.

»De sager, der er helt klart forsætlige voldtægter, og som man uden tvivl ville dømme for forsætlig voldtægt i Danmark, bliver nedkriminaliseret, så de kun bliver dømt for uagtsom voldtægt,« siger Trine Baumbach.

Lars Bo Langsted peger endvidere på et andet problem:

»Hvis det er en mand, der rent faktisk misforstår signalerne og ikke har til hensigt at tvinge pigen til noget, bør man overveje, om det virkelig skal være strafbart,« siger han.

Bred politisk modstand

Justitsminister Søren Pind (V) har allerede fremsat et lovforslag, der har til formål at hæve strafniveauet for voldtægt, og præsenteret et udspil, der skal fastlægge retningslinjer for modtagelse og behandling af anmeldelser om voldtægt – men han er ikke tilhænger af at indføre begrebet uagtsom voldtægt i straffeloven.

Ligesom eksperterne henviste han blandt andet til eksemplerne fra Norge, da SF sidste år stillede et beslutningsforslag om uagtsom voldtægt. Socialdemokraterne og Enhedslisten ønsker heller ikke en lov om uagtsom voldtægt. Begge partier henviser også til Norge som et dårligt eksempel. Enhedslisten ønsker i stedet, at flere sager om voldtægt bliver afprøvet ved en domstol, for problemet ligger hos myndighederne, hvor ofrene stadig bliver spurgt til irrelevante ting, som for eksempel, hvad tøj de havde på, da de blev voldtaget.

Dansk Folkeparti er derimod mere positiv over for lovgivning om uagtsom voldtægt. Dog vil partiet ikke stemme for, hvis emnet var til afstemning i morgen, siger gruppeformand Peter Skaarup. Han vil i stedet først afprøve andre ting, for eksempel krav om samtykke.

»Men hvis det ikke virker, er vi åbne for at kigge på uagtsom voldtægt,« siger han.