Jesper Hermansen: Der er ikke fri leg i vores haver og parker

Det handler om at tjene penge og skabe oplevelser, når Slots- og Kultur- styrelsen for første gang har sagt ja til at leje hele Kongens Have ud, oplyser styrelsens direktør, Jesper Hermansen.

Arkivfoto.Det handler om at tjene penge og skabe oplevelser, når Slots- og Kultur- styrelsen for første gang har sagt ja til at leje hele Kongens Have ud, oplyser styrelsens direktør, Jesper Hermansen. Fold sammen
Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at leje et sted som Kongens Have ud og så lukke den for offentligheden?

»Vi modtager løbende forslag til, hvad man kan lave af aktiviteter i vores haver, og det møder vi med åbent sind, og det tager vi en åben dialog omkring. Vi siger ja til de arrangementer, vi mener kan være med til at skabe liv i vores haver.

Det vigtigste formål med vores haver er først og fremmest, at de står åbne og gratis til rådighed for borgerne, og at de kan nyde dem så meget som muligt. Men vi mener også, at der er mulighed for at gøre dem endnu sjovere og mere levende, hvis man en gang imellem kan tilbyde særlige oplevelser. Men det skal være oplevelser, der på den ene eller anden måde er relevante i forhold til haverne. Det særlige ved det her projekt er, at det har en kunstnerisk karakter, der knytter sig til selve havens historie. Derfor har vi gjort, hvad vi ikke har gjort før, og sagt ja til at lukke hele haven i otte timer Grundlovsdag, så netop hele haven kan indgå i projektet.«

Du omtaler det som et forsøg?

»Det ser vi det som. Bagefter vil vi evaluere det og derefter tage stilling til, om vi skal forsætte med at leje vores haver ud til arrangementer, hvor de bliver lukket helt af. Vi vil overveje det nøje og lytte til såvel negative som positive reaktioner.«

Siger styrelsen også nej til projekter?

»Ja, der er ikke fri leg i vores haver og parker. Vi vurderer ansøgningerne fra gang til gang. Der er rigtig mange arrangementer i vores haver, der er offentligt tilgængelige, og der er andre, hvor haverne bliver lukket delvist af. Vi vil gerne, at det er arrangementer, der bidrager til at gøre haverne så interessante som muligt.«

Skal de knytte sig til havernes historie?

»Det skal ikke nødvendigvis være historiske arrangementer. Det kan også være sådan noget som Copenhagen Jazz Festival. Den har som sådan ikke noget med Kongens Haves historie at gøre, men den er en vigtig del af byens kulturliv.«

Hvad hvis et par gerne vil leje en slotshave til et privat bryllup?

»Der ville vi nok sige nej. Det har ikke karakter af at have offentlighedens interesse. Det skal være offentligt kommunikerende arrangementer. Vi accepterer dog ind imellem, at der arrangeres bryllupsarrangementer i mindre områder i haverne mod en administrationsafgift. Et firma kan heller ikke umiddelbart leje en hel have til en fest, men jeg vil ikke udelukke, at et lille hjørne af en have kan blive det.«

Det handler også om at tjene penge?

»Ja, vi tjener på det her. Penge, som vi bruger på at vedligeholde parkerne til gavn for alle. Priserne for at afvikle arrangementerne varierer. I dette tilfælde er prisen 230.000 kroner.«