»Jeg går ikke ind for brugerbetaling ad bagvejen«

Det strider mod reglerne, når forældre bliver bedt om at medbringe frugt til daginstitutionen, siger Børne- og Ungdomsborgmester.

Institutionerne skal have en vis grad af selvstyre, men forældrene skal ikke selv betale for børnenes frugt og bleer, mener Københavns Børne- og Ungeborgmester. Fold sammen
Læs mere
Foto: Annelene Petersen

Som Berlingske i dag kan fortælle oplever Københavnske forældre, at de oven i den månedlige betaling for en institutionsplads til deres barn bliver bedt om selv at medbringe ting som bleer og frugt til børnene. Samtidig bliver den ekstra brugerbetaling stadig mere udbredt, mener Københavns Forældreorganisation.

Berlingske har derfor stillet en række spørgsmål til Københavns Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang (S).

Er det i orden, at københavnske forældre bliver bedt om at medbringe frugt til deres børn, f.eks. fem stykker frugt hver mandag, som vi har set et konkret eksempel på?

- Nej, det er i modstrid med vores retningslinjer på området.

Er det i orden, at københavnske forældre bliver bedt om selv at medbringe ting som bleer, solcreme til deres børn, typisk for at få institutionens budget til at hænge sammen?

- Jeg går ikke ind for brugerbetaling ad bagvejen, og jeg ønsker et højt serviceniveau i alle vores daginstitutioner. Vores ledere og forældrebestyrelser skal dog have et vist råderum til at prioritere lokalt, og det er dermed op til forældrebestyrelsen at tage stilling til, om institutionen skal bruge penge på bleer eller lade forældrene medbringe det selv.

Vil du opfordre til yderligere ekstrabetaling i institutionerne for at få budgetterne til at gå op?

- Nej, det har jeg ingen intentioner om.

Er der andre områder, hvor de københavnske forældre skal forvente yderligere ekstrabetaling i stil med frugten, bleer og solcreme fremover?

- Nej, det er der ikke. Jeg går ind for, at københavnske forældre får den samme ydelse, uanset hvilken institution de har valgt til deres barn.

Hvis ekstrabetaling vinder frem i institutionerne, risikerer vi så ikke at der opstår A-institutioner, hvor de velstillede forældre har råd til og er villige til at tage en masse ekstra ting med? Og B-institutioner, hvor forældrene ikke har råd til at tage ekstra ting med, og derfor får et ringere servicetilbud?

- Jeg er meget optaget af at skabe lighed mellem byens daginstitutioner, så alle får et højt serviceniveau uanset hvilken institution de går i. Derfor har jeg sammen med Børne- og Ungdomsudvalget sikret en social omfordeling, hvor vi giver mere til institutioner, der har mange socialt udsatte børn. Jeg går ikke ind for brugerbetaling i daginstitutioner, men anerkender, at institutionerne skal have mulighed for selv at disponere over og prioritere deres egne midler i samarbejde med forældrene.

Deltag i debatten her: