»Jeg er ikke en skurk«

Advokat Christian Harlang kræver nu en uvildig undersøgelse af de kaotiske omstændigheder omkring Enkefru Plums Støttefond.

- Jeg skulle skaffes af vejen, hvorefter Enkefru Plums Støttefond er blevet snydt for en formue. Bestyrelsen er blevet lokket i en fælde, og jeg kan godt forstå, at det er nemt at fremstille mig som en skurk. Men jeg er ikke en skurk.

Den omstridte københavnske advokat Christian Harlang tordner mod bestyrelsesflertallets beslutning om at begære Plum-fonden konkurs.

Han mener, at bestyrelsesflertallet anført af den kendte advokat Knud Foldschack er gået i en fælde og derfor har været medvirkende til, at fonden i dag er fallit.

- Fem bestyrelsesmedlemmer af Enkefru Plums Støttefond, som i efteråret 2009 til Danske Bank underskrev en uigenkaldelig ubetinget fuldmagt, hvorved fondens aktieværdier i H+H International A/S blev totalt udvandet, forsøger nu nærmest ”at begrave liget," siger Harlang.

- Det er resultatet af disse fejldispositioner i 2009, som vi nu ser. De fem bestyrelsesmedlemmer ønsker hurtigt at ”slippe af med liget”. I stedet bør der foretages en uvildig undersøgelse af det, som de har foretaget sig i 2009, således at fondens erstatningskrav mod dem kan blive opgjort og komme fondens fremtid til gode, tilføjer han.

Christian Harlang mener, at et eventuelt erstatningskrav mod de fem bestyrelsesmedlemmer betyder, at fonden er solvent og derfor ikke bør erklæres konkurs.

Livsvarig administrator

Balladen om Plum-fonden eksploderede i al offentlighed i august sidste år, da Berlingske Tidende afslørede, at Christian Harlang i fondens sidste aktive år var blevet den suverænt største enkeltmodtager af fondens penge.

Berlingske Tidende har bl.a. dokumenteret, at Harlang og hans advokatkontor i perioden fra 2005 til og med 2008 modtog i alt 4,5 mio. kr. inkl. moms for sit arbejde i og på vegne af fonden.

Efterfølgende fyrede et flertal af bestyrelsen Harlang som administrator. En beslutning som Civilstyrelsen senere godkendte.

Harlang mener dog fortsat, at han uretmæssigt er blevet fyret, og derfor har han nægtet at udlevere fondens originale materiale til fondens nye advokat Knud Foldschack.

- Jeg er administrator, og jeg har hverken ret eller pligt til at udlevere materialet. Lise Plum har testamenteret, at jeg skal være administrator. Jeg har påtaget mig en forpligtelse overfor Lise Plum til at beskytte fonden. Et testamente kræver at blive respekteret, og jeg er udpeget til livsvarig administrator, siger Harlang, der møder kritik for at have indtaget utallige roller i og omkring fonden.

- Jeg har siddet i en central position i fonden. Det er rigtigt. Men det var også meningen. Nu er det Knud Foldschack, der sidder i samme position. Det er jo lige før, at det er komisk, konstaterer Harlang.

Han har - ifølge eget udsagn - fået Civilstyrelsen til at genoptage sagen om fyringen. Blandt andet støtter Harlang sig til et juridisk responsum fra professor Karsten Revsbech, der giver støtte til Harlang.

Sagde nej til 300 mio.

Centralt i stridighederne i Plum-fonden står bestyrelsens beslutning om i to omgange at afvise at sælge fondens aktier for op mod 300 mio. kr. for få år siden.

En beslutning som blev truffet på baggrund af råd fra fondens kapitaludvalg anført af Christian Harlang, og som får Knud Foldschack til i skarpe vendinger at kritisere Harlang.

- Knud Foldschack glemmer vist, at bestyrelsen i de omhandlede år bestod af i gennemsnit ni personer. Samtidig blev beslutningen til på baggrund af indstilling fra bestyrelsens kapitaludvalg bestående af to personer udover mig. Foldschack aner vist ikke hvad han taler om, lyder det skarpt fra Harlang.