Iraner på tålt ophold taber strid om erstatning i Højesteret

En iransk mand krævede erstatning efter at have opholdt sig fem år i Sandholmlejren under et tålt ophold.

Arkivfoto. En iransk mand krævede erstatning efter at have opholdt sig fem år i Sandholmlejren under et tålt ophold. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Staten skal ikke betale erstatning til en iransk mand, der i fem år opholdt sig i Sandholmlejren i Nordsjælland under et tålt ophold. Afgørelsen faldt onsdag i Højesteret.

Selv om retten tidligere har vurderet, at de skrappe restriktioner, som manden var underlagt, ikke var rimelige, skal staten stadig ikke betale erstatning.

For det er ikke enhver krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der medfører krav om godtgørelse, lyder det i rettens dom.

I mange tilfælde, hvor en lov, procedure eller praksis ikke lever op til konventionen, er en konstatering af det nok til at rette op på forholdet, lyder det videre.

Den nu 45-årige iranske statsborger blev i 2005 dømt for at have stået vagt for pushere i fristaden Christiania. Det kostede ham halvandet års fængsel og udvisning med indrejseforbud i ti år.

Men da Elias Karkavandi ikke kunne sendes tilbage til sit hjemland, måtte han, efter at fængselsstraffen var udstået, leve på såkaldt tålt ophold. Derfor kunne han hverken arbejde, gifte sig eller tage en uddannelse i Danmark.

En del af årene tilbragte han i Sandholmlejren. Her skulle han bo, overnatte og melde sig tre gange ugentligt.

Men landets øverste domstol vurderede, at det var i strid med menneskerettighederne. Desuden lagde retten vægt på, at iraneren ikke var til fare for statens sikkerhed.

Den 45-årige er ikke længere på tålt ophold. Det ophævede Østre Landsret i 2014 på grund af "karakteren af hans kriminalitet", og fordi han ikke er blevet straffet siden dommen.

Landsretten var nået til et andet resultat end Højesteret.

/ritzau/