Irakisk tolk med to koner

Sagen om de irakiske tolke har givet de danske udlændingemyndigheder en ny udfordring, for en af tolkene har medbragt to koner begge med børn.

Når udlændingemyndighederne om kort tid indleder sagsbehandlingen for de tolke, der har arbejdet for de danske soldater i Irak og nu søger asyl her, vil mange sager minde om hinanden.

Men ikke den om den 41-årige tolk SH, som siden i mandags har boet med sin familie på asylcentret Mariesminde i Ebeltoft.

Han har nemlig medbragt begge sine koner, 32 og 34 år, og deres tilsammen tre børn, og det skaber det, som man kunne kalde »en ny situation« hos Udlændingeservice. I hvert fald kan kontorchef i Asylkontoret Birgit Petersen ikke huske nogen fortilfælde.

Hvorvidt familien opnår asyl her i landet, hvor vi ikke anerkender flerkoneri og ligefrem har gjort det strafbart, vil Birgit Petersen ikke udtale sig om. Dels på grund af tavshedspligten i personsager og dels på grund af, at sagen ikke er behandlet endnu.

»Udgangspunktet er altid en konkret, individuel afgørelse, men helt generelt kan man sige, at der er forskellige muligheder i udlændingeloven for en familie med en mand og to koner,« siger Birgit Petersen.

Den første mulighed er, at samtlige personer har et grundlag for asyl. Den næste er, at ægtefællen til en hovedperson kan få konsekvens-status, altså at han eller hun ikke er i egentlig risiko i sit hjemland, men alligevel får samme status.

Endelig kan man bruge reglerne for familiesammenføring, for hvert af børnene har krav på at få en opholdstilladelse sammen med deres mor. »Først ser man på asylreglerne, og hvis de ikke kan komme i anvendelse, må man jo se på udlændingelovens øvrige regler,« siger Birgit Petersen.

»Vi er jo en samlet familie, så jeg håber virkelig på, at vi få asyl allesammen,« siger tolken SH, der formelt har søgt asyl til to familier, nemlig sig selv og sin første kone samt et barn i den ene familie og sin anden kone samt to børn i en anden familie.

Der er tale om en dreng på to og et halvt, en pige på halvandet år og en pige på fem måneder, så to koner er såmænd ikke for meget, synes SH.

»Jeg ville endda gerne gifte mig med en tredje, hvis det var tilladt hos jer,« tilføjer han spøgende.

Hvis det lykkes hele familien at opnå asyl i Danmark, vil der efterfølgende blive taget stilling til spørgsmålet om den ulovlige bigami. En løsning kunne være, at kun mandens først indgåede ægteskab kan anerkendes af myndighederne, mens det andet må nøjes med at eksistere efter muslimske regler. Hvordan familieskabet så leves hjemme, blander myndighederne sig ikke i.