Irakere får medhold af Retslægerådet i sag om påstået tortur

Lægelige rapporter om 23 irakere, der har sagsøgt Danmark, får næsten alle det blå stempel af Retslægerådet.

Lægelige rapporter om 23 irakere, der har sagsøgt Danmark, får næsten alle det blå stempel af Retslægerådet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

I en retssag mod Forsvarsministeriet om påstået tortur af 23 irakere støtter specialisterne i Retslægerådet i meget vidt omfang de oprindelige lægelige rapporter.

Det oplyser advokaterne Christian Harlang og Christian F. Jensen, der fører sagen ved Østre Landsret.

»Det er et fantastisk løft for os,« siger Christian Harlang tirsdag om udtalelser fra Retslægerådet.

Irakerne kræver, at Danmark skal betale dem erstatning. Danske soldater skal tilbage i 2004 under "Operation Green Desert" nær Basra have udsat dem for en krænkende behandling.

De blev udleveret til irakiske myndigheder, der angiveligt underkastede dem tortur, påstås det.

Undervejs i processen ved Østre Landsret har Forsvarsministeriet rejst tvivl om de oprindelige lægelige rapporter om de 23 mænd.

De lægelige rapporter er lavet af fem forskellige læger, heraf de to danske retsmedicinere Jørgen Lange Thomsen og Peter Mygind Leth. Rapporterne drejer sig blandt andet om depression, angst og posttraumatisk belastningsreaktion.

På grund af tvivlen er Retslægerådet blevet bedt om at besvare en række opfølgende spørgsmål, og næsten alle falder ud til sagsøgernes fordel, viser det sig.

»Rapporten giver efter Retslægerådets vurdering tilstrækkelig dokumentation til at diagnosticere posttraumatisk belastningsreaktion«, hedder det for eksempel et sted.

»Retslægerådet finder ikke anledning til at anfægte kvaliteten af rapportens lægefaglige indhold«, står der et andet sted.

Kun for tre af sagsøgernes vedkommende er der nogen tvivl og usikkerhed om, hvorvidt psykiske lidelser kan knyttes direkte til begivenhederne i november 2004.

Selve hovedforhandlingen i retssagen indledes efter planen 7. november, og landsretten har afsat flere end 50 retsmøder frem til april næste år. Hver iraker kræver 60.001 kroner. En lang række mennesker skal afgive forklaring, og der skal læses højt fra mange dokumenter.

Imidlertid mener irakernes advokater, at Forsvarsministeriet fortsat har mørkelagt væsentligt materiale. Nogle militære rapporter hemmeligholdes efter ønske fra det britiske forsvarsministerium.

I øvrigt forlanger Forsvarsministeriet at blive frifundet.

»Vi mener ikke, at danske tropper tog nogen irakere til fange under »Operation Green Desert«. Sagsøgerne blev efter vores oplysninger tilbageholdt af de irakiske styrker, der deltog i operationen,« har advokat Peter Biering sagt.

/ritzau/