Inkluderede børn bliver væk fra skolerne

Antallet af inkluderede børn, der bliver væk fra skolerne, er stigende, meddeler Landsforeningen Autisme og ADHD-foreningen.

På trods af at inklusion af børn med specielle behov er et højt prioriteret fokusområde i folkeskolen går det ikke specielt godt med øvelsen.

Jyllands-Posten skriver tirsdag, at mange af børnene med specielle behov slet ikke møder op i skole.

Båd ADHD-foreningen og Landsforeningen Autisme bekræfter, at antallet af inkluderede børn, der ikke går i skole, er stigende.

Sidstnævnte organisation fastslår, at fraværet skyldes, at mange skoler slet ikke er gearet til at rumme autismebørn.

»Det er ikke pjæk. Børn med autisme gør alt, hvad de kan, for at leve op til de krav, der stilles til dem – indtil de ikke kan klare mere. Det er ikke for sjov, at forældre tager orlov fra deres arbejde eller siger jobbet op for at passe deres børn hjemme,« siger foreningens formand, Heidi Thamestrup, til Jyllands-Posten.

I en rundspørge til foreningens medlemmer har 30 ud af 160 svaret, at deres børn ikke har været i skole i flere uger og flere måneder. I ni af tilfældene har børnene været væk fra skolen i mere end et år.

Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, siger til Jyllands-Posten, at det er forældrene, der har ansvaret for, at børnene passer deres skolegang.