Inger Støjberg vil udvide politiets adgang til asylansøgeres mobiler

Som loven er i dag, skal der være tvivl om en asylansøgers nationalitet, før politiet må tage personens mobiltelefon. Det vil ministeren nu gøre op med.

Inger Støjberg vil udvide politiets beføjelser til at undersøge asylansøgeres mobiltelefoner. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag. Foto: Simon Læssøe/Scanpix 2016 Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

Asylansøgere har oplysninger på deres mobiltelefoner, der kan være afgørende for deres asylsag. Dem skal myndighederne nu kunne få adgang til.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har sendt et lovforslag i høring, der skal udvide politiets adgang til asylansøgeres mobiltelefoner. Lovforslaget åbner for, at oplysninger om personens motiv for at søge asyl kan være nok til, at politiet må tage ansøgerens mobiltelefon eller computer.

»Det er vigtigt at afklare, hvem asylansøgerne er, og hvad deres asylmotiv er. Det handler dels om at sikre sig, at vi beskytter de rigtige, dels om vores allesammens sikkerhed. Asylansøgere har ofte mobiltelefoner med, og det vil jo være lidt mistænkeligt, hvis en asylansøger, der siger, han kommer fra Syrien, har hverdagsbilleder på sin telefon fra Marokko eller endnu værre: fra en terrorist-træningslejr i Afghanistan,« siger ministeren.

I løbet af sommeren og efteråret 2016 har udlændingestyrelsen i samarbejde med PET og Udlændinge Center Nordsjælland (UCN) gennemført en undersøgelse af 100 udvalgte asylansøgninger fra ansøgere fra Irak og Syrien. Det skete med henblik på »at identificere og håndtere muligt radikaliserede og/eller udelukkelsesrelevante personer blandt asylansøgere i Danmark på et så tidligt tidspunkt som muligt«.

»Erfaringerne fra projektet viser, at asylansøgere ofte er i besiddelse af en mobiltelefon, tablet m.v., og at der heri jævnligt kan findes oplysninger af betydning for vurderingen af den pågældendes ansøgning om asyl. Det kan f.eks. være oplysninger af betydning for vurdering af den pågældendes asylmotiv,« står der i udkastet, der er sendt til høring.

Forslaget betyder konkret, at myndighederne vil få lov til at tage en asylansøgers mobiltelefon for at finde informationer til »sagens oplysning«. Det kan blandt andet være personens motiv for at søge asyl. Som loven er i dag, kan politiet kun tage en asylansøgers mobiltelefon, hvis det er for at afdække personens nationalitet eller identitet.

Dansk Folkeparti vil følge tysk eksempel

Politiet har i Danmark adgang til en asylansøgers mobil mod, at han eller hun har givet samtykke, eller hvis en dommer har givet politiet lov. Dog er der en formulering i loven, der kan give anledning til, at politiet kan tage en asylansøgers mobil uden samtykke eller retskendelse, hvis de eksempelvis er bange for, at personen vil fjerne vigtige oplysninger. Så skal politiet efterfølgende skaffe en retskendelse inden for 24 timer. Den nye lov fastholder den nuværende lovs krav om samtykke eller retskendelse.

I Tyskland vil man gå skridtet videre. Det skrev Berlingske tirsdag. Her vil man omgå reglerne om samtykke og retskendelse helt, så politiet til enhver tid kan tage en asylansøgers mobiltelefon i bevaring og undersøge den for informationer om vedkommendes nationalitet.

Det bør Danmark lade sig inspirere af, mener Dansk Folkeparti.

»Dansk Folkeparti mener, at man skal kunne omgå reglerne om samtykke. Det handler om vores sikkerhed og om at have styr på, hvem der kommer og går. Der er ikke brug for at indhente samtykke. Hvis tyskernes forslag går videre, bør vi lade os inspirere af det. Vi er glade for det her lovforslag, fordi det er et skridt i den rigtige retning, men vi mener slet ikke, at det er nødvendigt med retskendelser og samtykke. Dem, der behandler sagerne hos Politiet og Udlændingestyrelsen tager ikke folks ting uden grund. Vi er jo ikke en bananrepublik,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

Det er dog ikke helt problemfrit at udvide politiets beføjelser, lyder det fra SF.

»Vi er meget skeptiske overfor det her. Man skal være meget forsigtig med at udvide politiets beføjelser, så man sikrer, at der ikke sker en overtrædelse af retssikkerheden og demokratiske rettigheder,« siger udlændingeordfører Holger K. Nielsen(SF).