Inger Støjberg beskyldes for ulovlig praksis og misinformation – nu skal hun svare for sig

Udlændingeministeren skal i dag redegøre for, hvorfor Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt syge flygtninge hjem uden mulighed for livsnødvendig behandling på trods af dom fra Menneskerettighedsdomstolen.

Ministeren skal i dag redegøre for, hvorfor Udlændinge- og Integrationsministeriet har fulgt en forældet praksis i strid med afgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal forsvare sig mod beskyldninger om at have ført en forældet praksis. Det sker på et samråd torsdag klokken 12.00.

Beskyldninger lyder på, at hun har fulgt en praksis, der er forældet og i strid med en dom fra Menneskerettighedsdomstolen. En praksis, der kan have store konsekvenser for alvorligt syge tvangsudsendte personer.

Helt konkret drejer det sig om, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har udvist syge personer uden at sikre sig, at personerne har decideret adgang og råd til at erhverve sig nødvendig medicin og behandling i hjemlandet.

Ifølge Politiken har flere personer fået afslag på forlængelse af såkaldt »humanitær opholdstilladelse« i Danmark. De sager kan i så fald være truffet på et forkert grundlag, hvilket kan betyde, at afgørelserne må omstødes.

Ifølge en principiel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), den såkaldte Paposhvili-dom af 13. december 2016, har Danmark nemlig pligt til at sikre sig, at den hjemsendte har både råd og adgang til behandling i hjemlandet.

Praksis har indtil nu været, at Danmark rent principielt har undersøgt, om behandlingen er tilgængelig i det land, vedkommende er blevet udvist til.

Og det er altså ikke nok. Det skal altså undersøges og sikres, at personen både har mulighed for at anskaffe sig medicinen og rent faktisk også har råd til at købe den.

På trods af dette har ministeriet fulgt den nu forældede praksis i 13 måneder. I samme periode har både Sverige, Norge og flere andre europæiske lande hurtigt rettet ind efter dommen.

Først i lørdags besluttede ministeren, at ministeriet nu vil forholde sig til dommen og justere praksis. Der er endnu ikke sat ord på, hvordan praksissen skal ændres.

Støjberg er blevet advaret

Det har flere gange været fremme, at Inger Støjberg er blevet advaret: Radio 24syv har afdækket, hvordan fire advokater har rettet henvendelse til ministeriet om praksissen, efter Paposhvili-sagen blev afgjort, uden der blev handlet på det.

Og så er der sagen om hjertepatienten Naser Husseini, som sidste forår fik afvist humanitær opholdstilladelse i Danmark og blev udsendt til Kabul i Afghanistan. Det er beskrevet, hvordan han har været ved at løbe tør for hjertemedicin i hjemlandet.

Den sag har flere medier beskrevet. I Information 25. april sidste år udtalte seniorforsker og ph.d. Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder således:

»Folketinget har inkorporeret menneskerettighedskonventionen i dansk lov. Det har som konsekvens, at vi skal følge dommene fra EMD. Når der kommer ny praksis fra domstolen, skal Danmark indrette sig efter den.«

Radio24syv har beskrevet, hvordan Inger Støjberg mente, at udvisningen af Naser Husseini var i »overensstemmelse med de internationale konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at følge.«

Flere politikere, blandt andre Johanne Schmidt-Nielsen (EL), har kaldt Inger Støjberg i samråd. Hun har flere gange stillet spørgsmål til ministeren i forbindelse med den danske praksis. Blandt andet på baggrund af sagen om Naser Husseini.

I de svar, hun fik, blev Paposhvili-dommen ikke nævnt. Det fik forvaltningsretsekspert Jens Elo Rytter, København Universitet, til at sige til Radio24syv, at Støjberg har givet misvisende svar til Folketinget.

Det er desuden belyst af radiokanalen, at Udlændingestyrelsen i januar 2017 udarbejdede et notat om dommen. Den blev dog ikke sendt til ministeriet, der ellers tager sig af sager om humanitært ophold.

Med sig bag indkaldelsen i samråd har Johanne Schmidt-Nielsen Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).