Ingeniørforeningen: Udvisning af Marius er grotesk

Ingeniørforeningen håber, at udvisningen af den 30-årige superstuderende Marius Youbi sættes i bero.