Ingen juridisk grund til afstemning om EU-traktat

Justitsministeriet er klokkeklar i sin vurdering af den EU-traktat, som stats- og regeringslederne underskriver i næste uge: Danmark kommer ikke til at afgive suverænitet, og der er ingen juridisk grund til at sende den til folkeafstemning.

Vælgerne kan godt stikke blyanten i lommen: De kommer efter alt at dømme ikke til at stemme om den næste EU-traktat. I alle tilfælde siger Justitsministeriet nu, at der ikke er nogen som helst juridiske grunde til at spørge danskerne, hvad de synes om den reformtraktat, som stats- og regeringenslederne underskriver næste torsdag i Lissabon.

Netop ministeriets vurdering – den såkaldte §20-redegørelse – har været regeringens argument for ikke at ville tilkendegive, om danskerne skal stemme.

Redegørelsen på 165 sider blev sendt til Folketinget i går, og den fjerner ethvert juridisk argument for at sende traktaten til folkeafstemningen.

»Sammenfattende er det Justitsministeriets opfattelse, at der for Danmarks vedkommende ikke med Lissabon-Traktaten overlades nye beføjelser til Unionen. Det er endvidere Justitsministeriets opfattelse, at heller ikke andre forhold indebærer, at proceduren i grundlovens § 20, stk. 2 skal iagttages,« hedder det i redegørelsen.

Men selvom sagen dermed ser simpel ud, vil regeringen stadig ikke meddele, om den synes, traktaten skal sendes til folkeafstemning. Det beslutter den på tirsdag, lod statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i går forstå på sit ugentlige pressemøde.

»Vi afventer Europaudvalget – og den politiske proces torsdag og fredag – før vi træffer en endelig beslutning i næste uge,« sagde Anders Fogh Rasmussen og henviste bl.a. til torsdagens forespørgselsdebat i folketingssalen og behandlingen i Europaudvalget, og så ville han ikke nærmere ind i en diskussion om, hvorvidt det ville være klogt eller ej at sende traktaten til folkeafstemning.

Socialdemokraternes medlem af Folketingets Europaudvalg, Svend Auken, siger, at partiet foreløbig gransker den juridiske redegørelse: »Nu vil vi studere den grundigt, ligesom vi vil kigge på Udenrigsministeriets redegørelse om, hvad forskellen er på denne traktat og forfatningstraktaten. Det skal belyses ordentligt, før vi tager stilling til, om vi anbefaler en folkeafstemning eller ej.«

Dansk Folkeparti er fortsat tilhænger af en folkeafstemning. »Jura er ikke en eksakt videnskab. Dette er en vurdering fra et justitsministerium. Der findes jo også vurderinger fra en lang række jurister og professorer, som går i præcis den modsatte retning,« siger DFs EU-ordfører Morten Messerschmidt.