Ingen garanti for afstemning om EU-traktaten

Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil ikke garantere en dansk folkeafstemning om den kommende EU-traktat, som ingen kender indholdet af. Hovedrystende og helt uacceptabelt, lyder det fra støttepartiet Dansk Folkeparti.

Danmark tilslutter sig det tyske EU-formandskabs planer om senest til sommer at fabrikere en fælles køreplan for den forliste forfatningstraktat, der blev forkastet forrige år af vælgerne i Frankrig og Holland.

Hvorvidt den danske regering støtter en såkaldt mini-traktat med blot de mest nødvendige ændringer af de europæiske spilleregler eller en mere vidtgående af slagsen, som for eksempel den strandede forfatningstraktat, er imidlertid uvist. Det samme gælder udfaldet af de kommende forhandlinger mellem de europæiske medlemslande, og dermed er det også for tidligt at forudsige noget som helst om behovet for en dansk folkeafstemning, fastslår statsminister Anders Fogh Rasmussen.

»Så længe vi ikke kender det endelige resultat, kan man ikke sige noget om, hvorvidt en folkeafstemning er nødvendig,« siger statsministeren.

Han snakker da også selv udelukkende om en »eventuel folkeafstemning i Danmark«.

Suverænitetsafgivelse?

Således kræves der ifølge Grundloven kun folkeafstemning, hvis der er tale om suverænitetsafgivelse. Hvilket var tilfældet for den seneste forfatningstraktat, hvor der da også var sat dato på en folkeafstemning herhjemme, nemlig den 27. september 2005. De danske vælgere nåede dog ikke til stemmeurnerne, før det hele var aflyst, og de europæiske stats- og regeringschefer bevilgede i stedet sig selv og hinanden tænkepause for at fordøje Frankrigs og Hollands forkastelse af forfatningstraktaten.

I Bruxelles er forventningen en såkaldt regeringskonference i sidste halvår af 2007, så et resultat kan være klar inden nytår. Med den tyske forbundskansler Angela Merkel i spidsen er de forberedende sonderinger for længst gået i gang og vil fortsætte resten af foråret og frem til juni, hvor køreplanen skal ligges endeligt fast. Målet for hele processen er, at en ny traktat kan være klar, når et nyt Europa-parlament skal vælges i juni 2009 og den lige så nye EU-kommission træder til få måneder senere.

18 har sagt ja

Modsat det franske og hollandske nej har 18 medlemslande lande sagt ja til traktaten, mens syv lande - heriblandt Danmark - endnu ikke taget stilling. Danmark skulle have haft folkeafstemning den 27. september 2005, men den blev aflyst efter Frankrigs og Hollands nej.

Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt finder det »hovedrystende«, at statsministeren tilsyneladende ikke accepterer, at forfatningstraktaten er stendød efter nej'et ved folkeafstemningerne i Frankrig og Holland - og han kalder det »helt uacceptabelt«, at Anders Fogh Rasmussen kan forestille sig en ny forfatningstraktat uden folkeafstemning i Danmark.

»EU skal ikke være en superstat, som forfatningen lagde op til - men et samarbejde, der respekterer medlemsstaterne og deres suverænitet. Derfor kan forfatningen ikke bruges. Arbejdet må begynde forfra«, siger Morten Messerschmidt til Ritzaus Bureau.

»EUs tænkepause er overflødig, hvis man ikke vil høre befolkningen.«