Ingen forbindelse til danske soldater

Forsvarets anklagemyndighed vil studere amerikanske oplysninger om fangemishandling, men kan umiddelbart ikke se nogen forbindelse til de danske soldater i Afghanistan i 2002.

Forsvarets anklagemyndighed, auditørkorpset, vil bruge den kommende uge til at afgøre, om erklæringerne fra amerikanske afhøringsofficerer, der omtaler mishandling af fanger i afhøringscenteret i Kandahar i januar og februar 2002, giver anledning til en ny undersøgelse af danske soldaters rolle i Afghanistan.

Men umiddelbart har vicegeneralauditør Niels Christiansen ikke i de amerikanske erklæringer fået øje på oplysninger, som har forbindelse til de danske soldater fra Jægerkorpset og Frømandskorpset, der opholdt sig i Kandahar i foråret 2002. Det danske auditørkorps er alene interesseret i, om danske soldater har forbrudt sig mod gældende love og regler og skal altså ikke beskæftige sig med amerikanske soldater.

Ingen af de omtalte mishandlinger kan vedrøre de 31 afghanske fanger, som de danske soldater tilbageholdte. De amerikanske erklæringer er alle dateret i januar og februar 2002, mens de 31 afghanske fanger først blev tilbageholdt den 17. marts og løsladt et sted mellem nogle få timer og fire dage senere.

Vicegeneralauditør Niels Christiansen vil ikke afvise, at de amerikanske erklæringer kan styrke troværdigheden af en tilsvarende beretning fra en dansk tolk, der var udlånt i en periode til tolketjeneste i det amerikanske afhøringscenter. Tolken skulle angiveligt have set flere tilfælde af mishandlinger, og skulle angiveligt have givet den daværende chef for de danske specialstyrkesoldater, oberstløjtnant Frank Lissner, besked om, hvad han havde set, hvilket Lissner har afvist. Men Niels Christiansens egen undersøgelse af tolkens påstande konkluderede, at der ikke fandtes bevis for dem:

»Min undersøgelse drejede sig alene om danske soldaters eventuelle medvirken. Men generelt, jo, så støtter erklæringerne tolkens påstande. I spørgsmålet om tolken informerede den danske styrkechef om mishandlingerne eller ej, står påstand stadig mod påstand,« siger Niels Christiansen.

Føler du dig snydt, fordi dine amerikanske kolleger ikke selv har fremsendt erklæringerne om fangemishandlinger?

»Nej. Amerikanerne har jo sigtet efter oplysninger, der vedrører danske soldater«.