Ingen automatisk arveret for ugifte par

Regeringens forslag til en ny arvelov tager ikke nok hensyn til ugifte par. Det mener Socialdemokraterne, som vil have ligestilling mellem gifte og ugifte.

For første gang i mere end 40 år skal Danmark nu have en ny arvelov. En arvelov, som giver mere til ægtefællen og mindre til børnene, og en arvelov, der giver den enkelte større frihed til at disponere over sin formue ved at lave testamente.

Men det er også en arvelov, som ikke gør nok for dem, der vælger at leve i et papirløst forhold. Det mener i hvert fald det socialdemokratiske medlem af Retsudvalget Lissa Mathiasen.

Et udvalg under Justitsministeriet har brugt flere år på en række anbefalinger til den nye arvelov. En af anbefalingerne er at sidestille samboende par med ægtefæller, men i regeringens lovforslag er der sat en række restriktioner ind. For det første er man ikke inkluderet i den legale arv, så man automatisk har arveret uden at foretage sig noget. Man skal først oprette et samlevertestamente.

Derudover skal man have boet sammen i mindst to år eller have børn sammen for at kunne oprette et testamente.

/ritzau/