Influenzavirus muterer uforudsigeligt

Viruseksperter kan allerede nu se, at svineinfluenzavirusset fra Mexico hele tiden afprøver nye muligheder for bedre at kunne hoppe gennem menneskers immunforsvar.

Forskere fra hele verden kan nu se, at svineinfluenzavirusset fra Mexico er i fuld gang med en på én gang forventelig og helt uforudsigelig udvikling.

-Virusset afprøver hele tiden nye former i forsøget på at bryde gennem det menneskelige immunforsvar, så det kan smitte mere uhindret mennesker imellem. Vi vidste godt, at det ville ske, men derfor er det alligevel en ganske stor opdagelse at blive vidne til, mens det sker.

Sådan siger Danmarks nok førende forsker i influenzavirus, Lars P.
Nielsen, der er leder af influenzalaboratoriet på Statens Serum Institut og WHOs danske kontaktmand på influenzaområdet.

Opdagelsen er sket ved, at forskere har analyseret prøver af svineinfluenzavirus fra smittede i henholdsvis Mexico, Texas og Californien.

I alle tre tilfælde er der tale om det aktuelle svineinfluenzavirus af typen H1N1, men der er også klare forskelle mellem de tre prøver, hvilket som sagt indikerer, at virusset afprøver forskellige former for at tilpasse sig det menneskelige immunforsvar.

Lars P. Nielsen kan ikke på den baggrund konkludere, hvorvidt virus dermed er i gang med at ændre sig i retning mod en mere dræbende natur. Det er en mulighed, der foreligger, men han mener, at det modsatte er meget mere sandsynligt.

Som han formulerer det:

-Generelt vil det være sådan, at det virus, som har størst succes i befolkningen, vil være et virus, som ikke giver stor sygelighed. Personer, som er sengeliggende eller dør tidligt i forløbet, smitter alt andet lige færre mennesker, end hvis inficerede personer går rundt blandt mange mennesker. Det, vi har set fra tidligere pandemier, er, at virus gradvis svækkes og giver mindre sygelighed.

De nye analyseresultater kommer bl.a. fra det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention.

Pandemi i flere bølger
Den danske overlæge og virolog bekræfter, at den nuværende influenzaepidemi, der bare er et enkelt skridt fra at blive en egentlig verdensomspændende epidemi, en pandemi, sandsynligvis vil feje hen over kloden i to eller måske endda tre bølger. Det er nemlig det typiske mønster
.
Første bølge er nu i sin indledende fase og kan toppe om nogle uger, hvorefter den kan dø ud hen over sommeren.

Men derefter - når vores immunforsvar til efteråret atter svækkes en smule som følge af regn, rusk og kulde - vil influenzaen formentlig atter blusse op.

- Desværre kan man ikke sige noget sikkert om, hvorvidt den i anden bølge vil have en mildere eller mere alvorlig karakter end i første bølge. Det kan i princippet gå begge veje, siger Lars P. Nielsen.

Håber på vaccine
Til gengæld er der et vist håb om, at der er udviklet en ret effektiv vaccine mod svineinfluenzaen til efteråret.

Men vaccineproducenterne står ifølge virologen over for en ganske vanskelig opgave, fordi man bliver nødt til at gøre vaccinen meget bredspektret på grund af dens konstante mutationer.

Den udfordring kan dog imødegås ved hjælp af særlige tilsætningsstoffer i vaccinen. Virusstammen er allerede isoleret, hvilket er første skridt mod en vaccine.