Infanteri er bare ikke sagen i Grønland

Stor militærøvelse har vist behov for bedre udstyr og træning, hvis dansk militært og civilt beredskab skal kunne gøre nytte i Grønland.

En af Beredskabsstyrelsens specialister i diskussion med en soldat fra Ingeniør­regimentet, der er udpeget som »bjørnevagt« og bevæbnet med en ældre militær­riffel, M53/17, som fungerer i al slags vejr og er velegnet, hvis det bliver nødvendigt at skyde en isbjørn. Fold sammen
Læs mere

Danske hærsoldater skal ikke vandre rundt i Grønland. Det har de hverken udstyr eller træning til.

Sådan lyder vurderingen fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Stig Østergaard Nielsen, efter afslutningen på den hidtil største militære øvelse i Grønland med blandt andet panserinfanteri fra Gardehusarregimentet indsat i en ugelang øvelse i sne og kulde ved Mestersvig i Østgrønland.

Øvelsen, »Arctic Response 2015«, skulle blandt andet bruges til at indsamle erfaringer fra indsættelsen af en regulær hærenhed, Beredskabsstyrelsen og andre militære og civile kapaciteter, som der kan blive brug for at hente til Grønland med kort varsel i tilfælde af naturkatastrofer, ulykker eller krænkelser af Rigsfællesskabets territorium. Forsvaret gennemførte rednings- og miljø­øvelser ud for Nuuk på Grønlands vestkyst, mens øvelsen ved Mestersvig i Østgrønland handlede om flystyrt og suverænitetskrænkelse. Her satte pludseligt snevejr en stopper for dele af øvelsen ligesom en del af deltagerne fandt ud af, at de hverken havde det rette udstyr eller træning til opgaverne.

»De erfaringer, man selv gør, er dem man husker bedst. Også på den led var det udmærket, at måske 150 mennesker, der ikke har været her før, fik personligt syn for sagn om klimaets betydning og kan tage de erfaringer med hjem – om ting, der ikke virker, om tøj, der er forkert. De, der skal udpeges til Arktisk Beredskabsstyrke, skal have udstyr, der er egnet og træning til opgaverne,« siger Stig Østergaard Nielsen.

Fly og satellitter på ønskesedelen

I løbet af efteråret ventes regeringen at behandle og offentliggøre en omfattende analyse af muligheder og behov for nye kapaciteter til overvågning af Grønland og til at indsætte kapaciteter til at håndtere opgaver. Men umiddelbart efterlyser Stig Østergaard Nielsen flere folk til Arktisk Kommando, som blandt andet skal bruges til at følge fremtidige satellitbilleder af Grønland.

»For øjeblikket lejer vi os ind på satellitter til havmiljøovervågning, som for en måneds tid siden alarmerede os om olie på havoverfladen. Men vi mangler at have noget ved hånden, eksempelvis et fly, til at undersøge tingene til dagligt,« tilføjer han. Arktisk Kommando har et Challenger- eller et Hercules transportfly til rådighed i kortere perioder gennem året. I indeværende forsvarsforlig er afsat 120 millioner kroner årligt til at styrke overvågning af og kapaciteter til Grønland, men ifølge Berlingskes oplysninger vil analysen især anbefale øget anvendelse af satellit­overvågning.

Selv om panserinfanteri ikke står øverst på Stig Østergaard Nielsens ønskeseddel, kan Hærens ingeniørtropper og kommunikationseksperter i Telegraftropperne få stor betydning, hvis en større hændelse indtræffer.

»Vi ser jordskælv fra tid til anden, vi ser små tsunamier, når store isbjerge kælver. Vi bruger et havareret krydstogtskib som billede på, hvad der kan ske. En dag, hvor vi mindst venter det, sker en katastrofe. Så får vi brug for mange hænder i en fart, og så er der brug for kapaciteter, også infanteri. Men de skal ikke vandre rundt i hele Grønland, det er der ikke nogen, der forestiller sig. Hvis nogen skal vandre rundt, så er det Siriuspatruljen, måske forstærket med specialoperationsstyrker.«

I Mestersvig konstaterede 2. Brigades operationsofficer, kaptajn Jesper Simonsen, at hans kolleger fra Gardehusarregimentet manglede elementær udrustning som ordentligt uldundertøj, bedre kommunikationsudstyr og oppakningssystemer for at kunne operere i sne i fjeldet.

»Vi er udfordret både af klimaet og terrænet. Men hvis regeringen og forsvaret vil prioritere, at vi skal kunne løse opgaver heroppe, så kunne man sende to-tre delinger til træning heroppe hvert år,« sagde han efter øvelsen.